Het Amsterdam UMC Expertisecentrum voor melioidose is een internationaal en landelijk expertisecentrum voor patiënten met de ziekte melioidose.

Melioidose is een tropische infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Burkholderia pseudomallei, welke voorkomt in de bodem en (oppervlakte)water in tropische landen. De ziekte is hoog-endemisch in (Zuidoost-)Azië en Australië en wordt in toenemende mate beschreven in landen uit Afrika en Zuid-Amerika.

Het Amsterdam UMC Expertisecentrum voor melioidose is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkend als een landelijk expertisecentrum. Als centrum staan wij voor optimale zorg aan patiënten met melioidose en zijn wij bereikbaar voor intercollegiaal overleg omtrent diagnostiek en behandeling.

In het Amsterdam UMC Expertisecentrum voor melioidose wordt onderzoek gedaan naar de onderliggende ziektemechanismen en klinische manifestaties van melioidose. Een voorbeeld van onderzoek is dat wij samen met het RIVM in kaart hebben gebracht hoe vaak melioidose in Nederland voorkomt als tropische importziekte..

ORPHA code: ORPHA31202