Ziek-zijn, medisch onderzoek en behandeling kunnen zwaar zijn voor u en uw omgeving en vergen veel van uw aanpassingsvermogen. De last van ziek-zijn kan soms te zwaar te worden. De medewerkers van onze afdeling medische psychologie en medisch maatschappelijk werk bieden begeleiding en behandeling bij verwerkings- en aanpassingsproblemen en ziektegerelateerde psychische klachten.

Bij het specialisme Medische Psychologie kunt u terecht voor behandeling van emotionele klachten die kunnen voortkomen uit lichamelijke aandoeningen. Dit specialisme doet daarnaast onderzoek en onderwijst artsen en geneeskundestudenten over de communicatieve, relationele en emotionele kanten van de zorg.

Zorg

Onze medewerkers bieden begeleiding en behandeling bij verwerkings- en aanpassingsproblemen en ziektegerelateerde psychische klachten.

Ziek-zijn, medisch onderzoek en behandeling kunnen zwaar zijn voor u en uw omgeving en vergen veel van uw aanpassingsvermogen. De last van ziek-zijn kan soms te zwaar te worden. De medewerkers van onze afdeling medische psychologie en medisch maatschappelijk werk bieden begeleiding en behandeling bij verwerkings- en aanpassingsproblemen en ziektegerelateerde psychische klachten. Voor een afspraak met één van onze zorgverleners dient u in behandeling te zijn bij een medisch specialist in Amsterdam UMC.

Onderwijs Medische Psychologie

De afdeling verzorgt onderwijs in de bachelor- en masteropleiding geneeskunde.In het onderwijs aan studenten geneeskunde ligt het accent op het verbeteren van communicatieve en relationele vaardigheden en het vergroten van kennis en inzicht op het terrein van de medische psychologie. Een belangrijke rode draad door het curriculum is de medisch professionele vorming. Naast het reguliere onderwijs biedt de afdeling ook trainingen en coaching aan medische professionals.

Research Medische Psychologie

De afdeling doet fundamenteel en toegepast onderzoek binnen zeven onderzoekslijnen.

Het wetenschappelijk onderzoek is ondergebracht bij de onderzoeksinstituten Amsterdam Public health (APH), Cancer Center Amsterdam (CCA) en Amsterdam Neuroscience (ANS). Daarnaast wordt in het onderzoek nauw samengewerkt met verschillende medisch specialismen. De afdeling kent vijf onderzoekslijnen.

Contact Locatie VUmc:

Telefoonnummers patiëntenadministratie

Volwassenen: 020 - 444 0190
Kinderen: 020 - 444 0861
Medische neuropsychologie: 020 - 444 0190
Diabetes Mentaal: 020 - 444 0190
Gender en seksuologie: 020 - 444 0542
Medisch maatschappelijk werk: 020 - 444 2507

Email

Volwassenen: medpsych@vumc.nlKinderen: kinpsych@vumc.nlDiabetes Mentaal: diabetesmentaal@vumc.nlGender en seksuologie: genderteam-poli@vumc.nl