Amsterdam UMC Locatie AMC Locatie VUmc

Maag-, Darm- en Leverziekten

MDL verhuist naar locatie VUmc

De zorg van het specialisme MDL verhuist komende periode naar locatie VUmc.

De verhuizing van het specialisme MDL naar locatie VUmc gebeurt in 3 stappen:
1. In december 2023 zijn de verpleegafdeling, het endoscopiecentrum en het IBD trialbureau naar locatie VUmc verhuisd.
2. Half februari 2024 zijn de polikliniek en het motiliteitscentrum naar locatie VUmc verhuisd.
3. In de loop van 2024 verhuist ten slotte de dagbehandeling naar locatie VUmc.

Omdat de verhuizing in 3 stappen gebeurt, kan het zijn dat u afspraken heeft op locatie AMC én locatie VUmc. Controleer steeds goed op welke locatie uw afspraak is. Dit staat in de afsprakenbrief die u van ons krijgt.

Zorgverleners Maag-, Darm-, en Leverziekten

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. 0-9
 28. Alles