Bij een flexibele bronchoscopie onderzoekt de longarts met een bronchoscoop de luchtwegen. De bronchoscoop bestaat uit een dunne buigzame slang met een lens en een zuigkanaal. Met de bronchoscoop kan in de longen gekeken worden.

Tijdens de bronchoscopie kunnen de luchtwegen gespoeld worden en/of kunnen stukjes

weefsel worden weggenomen. Deze ingreep is pijnloos. Het totale onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

Het is van belang dat u uw longarts laat weten of u:

  • allergisch bent voor medicijnen of een verdoving;
  • bloedverdunnende middelen gebruikt (o.a. ascal, plavix, persantin, acenocoumarol,
  • marcoumar fraxiparine of fraxodi);
  • suikerziekte heeft en insuline spuit;
  • zwanger bent;
  • nerveus bent voor het onderzoek.

Voorbereiding

Om te voorkomen dat u zich verslikt tijdens het onderzoek, mag u zes uur voorafgaande aan het onderzoek niets meer eten. Tot twee uur voor het onderzoek mag u wel nog slokjes water drinken. Indien u ’s ochtends medicijnen gebruikt, dan mag u deze gebruiken, tenzij de longarts anders met u heeft afgesproken.

De dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek gaat u via de hoofdingang van het ziekenhuis naar de Behandelkamer Longziekten. Daar kunt u zich melden bij de balie, locatie 5A12. Komt u voor het eerst op onze afdeling, dan moeten wij u nog inschrijven en dient u uw legitimatiebewijs en verzekeringspas mee te nemen. Het is vooral belangrijk dat u gemakkelijke kleding draagt (geen strakke kleding) en eventuele nagellak voor het onderzoek verwijdert.

Mocht u door onvoorziene omstandigheden niet op tijd kunnen komen voor deze afspraak, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via telefoonnummer (020) 444 2884. Wij zullen ons best doen de afspraak te verplaatsen naar een ander tijdstip op dezelfde dag. Wij kunnen dit echter niet garanderen.

Het onderzoek

Terwijl u op de onderzoekstafel zit, worden uw neus en keel door middel van een spray verdoofd door een verpleegkundige of arts. Als u een gebitsprothese draagt, vragen we u die uit te doen voordat er met het verdoven begonnen wordt. De verdoving heeft een bittere smaak en veroorzaakt een dik, stijf gevoel in de keel. Dit is alleen een gevoel, de keel wordt niet echt dik. Ook kunt u het gevoel hebben dat het slikken moeilijker gaat.

Het onderzoek vindt plaats via de neus of via de mond. Wanneer het onderzoek via de mond plaatsvindt krijgt u een bijtring tussen de tanden om te voorkomen dat u per ongeluk op de bronchoscoop bijt.

Na de verdoving wordt u in een halfzittende- of liggende houding gelegd. De bronchoscoop wordt via uw neus of mond naar de luchtwegen gebracht. Dit kan even een benauwd gevoel geven; u kunt gewoon blijven doorademen. Sommige delen van de luchtwegen zijn vooraf moeilijk te verdoven. Deze worden dan tijdens het onderzoek via de bronchoscoop verdoofd.

Tijdens het onderzoek kunt u normaal ademhalen eventueel krijgt u extra zuurstof toegediend via de neus.

Na het onderzoek

Vanwege de verdoving mag u na het onderzoek ten minste één uur niets eten of drinken.

De kans op verslikking is dan erg groot. Daarna probeert u een slokje water te drinken. Als

dat zonder hoesten lukt, mag u alles eten en drinken. Na het onderzoek zal een afrondend gesprek plaatsvinden om verdere afspraken vast te leggen.

Belangrijke informatie

Het kan zijn dat u een tijdje een geïrriteerd gevoel in de keel blijft houden en wat moeilijk

slikt, dit zakt langzaam af. Als u verhoging en/of koude rillingen krijgt (temperatuur van

38°C of hoger), dan mag u paracetamol innemen.

Houdt de koorts aan tot de volgende dag, dan moet u contact opnemen met uw behandelend arts.

Het kan zijn dat u wat bloed ophoest. Indien dit meer is dan de bodem van een kopje, moet

u contact opnemen met uw behandelend arts. Complicaties komen zeer zelden voor (±1

procent). Indien u hier informatie over wilt, bespreekt u dat dan met uw behandelend arts.

Als er weefsel is afgenomen voor onderzoek, wordt u na één week thuis gebeld over de uitslag door de behandelend arts. Indien u na één week niet gebeld bent, kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.

Reanimatiebeleid:

Op de Behandelkamer Longziekten komt u voor onderzoek/behandeling, de kans op complicaties is gering. Wij willen u er echter op attenderen dat in principe alle patiënten gereanimeerd worden bij een complicatie tenzij de patiënt zelf uitdrukkelijk meldt bij de arts dat hij/zij niet gereanimeerd wil worden.

Bij klinische patiënten wordt het klinisch afgesproken reanimatiebeleid aangehouden.

Vragen

Wanneer u ongerust blijft na het onderzoek of u heeft nog vragen, neem dan gerust

contact op met de Behandelkamer Longziekten (020-4442884) of de Poli Longziekten

voor de dienstdoende longarts (020-4440522) of mail naar behandelkamer@amsterdamumc.nl. Indien noodzakelijk kunt u buiten kantoortijden contact opnemen met de dienstdoende longarts door middel van de centrale meldkamer Amsterdam UMC locatie VUmc (telefoonnummer 020-4444444)