Gebruik van gegevens

Uw gegevens kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Wij geven u een overzicht.
  • Gebruik voor diagnostiek, behandeling en nazorg;

  • Verstrekking gegevens aan derden (bijvoorbeeld aan uw huisarts of aan uw zorgverzekeraar voor de facturatie);
  • Gebruik van uw gegevens voor kwaliteitsdoeleinden;
  • Gebruik van uw gegevens en/of lichaamsmateriaal voor medisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Gebruik van uw gegevens voor kwaliteitsdoeleinden

Amsterdam UMC streeft er voortdurend naar de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Om die reden beschikt het ziekenhuis over een groot aantal kwaliteitssystemen, waaronder een systeem voor het melden en analyseren van incidenten (onbedoelde gebeurtenissen). Voor deze kwaliteitssystemen kan het nodig zijn om gegevens uit patiëntendossiers te gebruiken. Ook zijn wij als ziekenhuis wettelijk verplicht om onze kwaliteit van zorg te monitoren en om bij te dragen aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Soms moeten we daarvoor gegevens verstrekken aan landelijke registraties. Een overzicht van de landelijke registraties vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Wij gaan er van uit dat u daartegen geen bezwaar hebt.

Gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

De gegevens die in het kader van de zorgverlening verzameld worden, kunnen ook gebruikt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Medisch-wetenschappelijk onderzoek is erop gericht de veiligheid en werkzaamheid van nieuwe behandelmogelijkheden te onderzoeken. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd door uw eigen behandelaar, maar ook door andere onderzoekers. Vanzelfsprekend gelden in dit kader strenge privacyregels. Er mag alleen in een niet tot de persoon herleidbare vorm over dergelijk onderzoek worden gepubliceerd. U bent in dergelijke publicaties nooit herkenbaar. 

Meer informatie kunt u vinden in de folder: Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Wij gaan er van uit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens en/of het gebruik van uw lichaamsmateriaal in het kader van wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs. Als dat wel het geval is, kunt u dat bij uw behandelend arts kenbaar maken of aangeven op het bezwaarformulier.