Aandoeningen

Specifieke aandoeningen zijn o.a.

 • Anorectale malformaties (Anusatresie)
 • Sacrococcygeaal teratoom
 • De ziekte van Hirschsprung
 • Zeldzame motiliteitsstoornissen van de darm (o.a. pseudo-obstructie syndroom
 • Zeldzame inflammatoire darmziekten
 • Necrotiserende Enterocolitis
 • Zeldzame ziekten van de pancreas (alvleesklier)
 • Duodenumatresie
 • Omphalocele
 • Microvillous inclusion disease
 • Epithelial dysplasia
 • Congenital chronic diarrhea with protein-losing enteropathy

Meer informatie:

Behandelingen

Ons expertisecentrum werkt nauw samen met andere expertise centra o.a. in Nederland en Europa maar ook in Amsterdam UMC. Een goed voorbeeld hiervan is de intestinal failure unit.

Teams

Aangezien de meeste aandoeningen al op jonge leeftijd aanwezig zijn, worden de kinderen vaak al van jongs af aan structureel behandeld en opgevolgd door het desbetreffende multidisciplinaire team. In dit team zitten medisch specialisten, casemanagers en paramedici die betrokken zijn bij deze kinderen.

Om continuïteit van zorg te bieden vindt er rond de 16-17e jaar transitie van zorg plaats naar volwassen specialisten. Bij voorkeur naar medisch specialisten binnen de multidisciplinaire teams, maar transitie naar volwassen specialisten buiten het expertisecentrum is ook mogelijk. Bij problemen kan er altijd contact worden opgenomen met het expertisecentrum.