Jong, de, J.R. (Dr.)
Kinderchirurg
Contact

Aandachtsgebieden

  • Anusatresie
  • Motiliteitsstoornis van de darm/pseudo-obstructie
  • IBD
  • Longchirurgie
  • Borstkasafwijkingen
  • Kindertraumatologie & Follow Me