Amsterdam UMC kent een landelijk erkend expertisecentrum voor schisis, craniofaciale en luchtwegaandoeningen. Wij bieden zorg volgens de nieuwste inzichten en onderzoek aan kinderen met schisis, diverse craniofaciale aandoeningen en luchtwegproblemen. Via onderzoek proberen wij de zorg voor patiënten met deze afwijkingen te verbeteren. In 2021 is dit centrum is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkend als een landelijke expertisecentrum. Daarnaast zijn we onderdeel van het Europees Referentie Netwerk (ERN CRANIO) voor gespecialiseerde centra's in Europa.

Het volledige zorggebied van diagnostiek tot chirurgische of conservatieve behandeling wordt geboden, evenals ondersteuning door sociale of psychologische zorg indien nodig. Om continuïteit van zorg te bieden, heeft ons team meerdere leden voor elk specialisme.  Transitie van zorg naar de volwassenzorg is georganiseerd voor de kindergeneeskundige specialismen. Veel andere specialisten blijven de zorg voor deze patiënten zelf bieden bij bereiken van volwassen leeftijd.  We maken gebruik van  een speciale patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) via het KLIK portaal. Het schisisteam is een van de grootste van Nederland. Voor onderzoek werken wij (inter)nationaal samen.

Betrokken specialismen

Anesthesie, bijzondere tandheelkunde, cardiothoracale chirurgie, ergotherapie, kindercardiologie, kindergeneeskunde, kinder-intensive-care, kinderlonggeneeskunde, kinderneurologie, klinische genetica, KNO-hoofd-halschirurgie , (pre-verbale) logopedie, maatschappelijk werk, mond-kaak-en aangezichtschirurgie, neonatologie, obstetrie, orthodontie, pathologie, psychologie,  plastische chirurgie, radiologie .

Contact

Amsterdam Expertisecentrum voor schisis, craniofaciale en luchtwegaandoeningen

Coördinator: 

prof dr CC Breugem

Secretariaat

Plastische Chirurgie
J1A-207, Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

020 - 566 2572