Zwijnenburg, P.J.G. (Dr.)
klinisch geneticus, kinderarts
Contact

Als kinderarts werd ik aangetrokken tot de klinische genetica omdat mij duidelijk werd dat het voor patiënten van groot belang kan zijn om een onderliggende oorzaak vast te stellen wanneer er sprake is van een aangeboren afwijking of wanneer de ontwikkeling of groei anders verloopt dan verwacht. Voor patiënten en hun ouders kan de zoektocht naar een oorzaak en de betekenis daarvan een intensief proces zijn. Ik vind het bijzonder daarbij betrokken te mogen zijn. Als coördinator van TWIN-VUmc heb ik mij daarnaast gespecialiseerd in het erfelijkheidsonderzoek bij (met name eeneiige) meerlingen. Ik hou van de samenwerking met andere specialisten en laboratoriumspecialisten en het geven van onderwijs aan aankomende artsen.

Contactgegevens Klinische genetica

Specialist sinds 2005 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2001

Aandachtsgebieden

  • Aanleg en ontwikkeling (kinderen met aangeboren afwijkingen, een ontwikkelingsachterstand of groeiachterstand)

Opleiding

  • VUmc, Amsterdam
  • St Lucas Andreas ziekenhuis, Amsterdam