Wee, ter, P. (Prof. Dr.)
Internist-nefroloog, Directeur medisch zaken a.i.
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 1123

Sinds 1994 ben ik verantwoordelijk voor de opbouw van de afdeling Nefrologie van VUmc waarbij sinds meerdere jaren tevens medische verantwoordelijkheid bestaat voor twee andere centra voor kunstnierbehandeling. Tevens is een bloeiend niertransplantatieprogramma opgebouwd. Belangrijkste expertise zit naar mijn mening in behandeling van chronische nierschade en nierschade in kader van vaatontstekingen (vasculitis en SLE).

Specialist sinds 1990 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 1987

Aandachtsgebieden

 • Chronische nierschade en dialyse
 • Kwaliteit van zorg

Opleiding

 • Academisch Ziekenhuis Groningen (tot 1987)
 • Academisch Ziekenhuis VU (1987-1990)

Wetenschap - onderwijs

Veel onderzoek is gedaan naar de gevolgen van buikvliesdialyse en naar mogelijkheden van verbetering van uitkomsten van buikvliesdialyse. Tevens wordt onderzoek gedaan naar verbetering van bestaande kunstnierbehandeling door aandacht voor nieuwe technieken en nachtdialyse. Toenemend wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van calciium en fosfaat op het risico van hart- en vaatziekten bij patienten met chronische nierschade. Onderwijs aan studenten en aan specialisten (in opleiding) betreft met name de behandeling van chronisch nierschade en het voorkomen van de late complicaties daarvan.

Leerstoel

 • Nefrologie (2000)

Gepromoveerd op onderwerp

 • Renal reserve filtration capacity (1987)

Doceert in

 • Nierziekten

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • ICaR-VU

Werkt samen met kennisinstellingen

 • UMCU, Utrecht
 • UMCG, Groningen
 • UMC St Radboud, Nijmegen

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • NSN consortium grant NIGRAM
 • EuTRiPD - Marie Curie 7 grant

Nevenfuncties

 • President-elect ISRNM