Walree, van, E.S. (Dr.)
AIOS (arts in opleiding tot specialist)
Contact

Ik ben in 2023 begonnen aan mijn droombaan, de opleiding tot klinisch geneticus bij Amsterdam UMC. Ik geniet van de uitdagingen van het puzzelwerk wat hoort bij het zien van patiënten met zeldzame aandoeningen, en de snelle ontwikkelingen binnen het veld. Dit alles dan weer helder uitleggen aan een patiënt is het uiteindelijke doel.

Contactgegevens Klinische genetica

Aandachtsgebieden

  • Therapie van erfelijke aandoeningen
  • Geïsoleerde populaties
  • Complexe genetica
  • Aangeboren hartafwijkingen
  • Genetica van onvruchtbaarheid

Opleiding

  • Bachelor & master Geneeskunde, UMCU
  • MPhil Genomic Medicine, Cambridge University
  • PhD The code we share, CTG CNCR VU University

Wetenschap & Onderwijs

Ik ben op dit moment vooral bezig met mijn opleiding tot klinisch geneticus. Daarnaast richt ik mij op de therapie van erfelijke aandoeningen, bijvoorbeeld door een differentiatiestage op te zetten voor geïnteresseerde artsen. Ook hoop ik binnenkort onderzoek te gaan doen binnen dit veld.

Gepromoveerd op onderwerp:

Genetische verschillen binnen verschillende bevolkingsgroepen. Ik heb bijvoorbeeld de oorzaak van aangeboren hartaandoeningen en onvruchtbaarheid onderzocht in een geïsoleerde populatie, maar ook gekeken naar algemene gevolgen van ouderlijk verwantschap voor de gezondheid. Tenslotte heb ik gekeken naar de genetica van metabool syndroom in een grote, Europese populatie.