Vriens, S.
POH-Somatiek
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 1400

In de Universitaire Huisartsenpraktijk van VUmc ondersteun ik als Praktijkondersteuner Huisarts (POH) de huisartsen op verschillende gebieden; ik ben verantwoordelijk voor de ketenzorg diabetes en COPD en ik ben actief op het gebied van de ouderenzorg. Hoewel ik veelal protocollair werk, is er ook ruimte voor de behoeften en inbreng van de individuele patiënt. In mijn werk hoop ik mensen inzicht te geven in hun ziekte en beperkingen maar hen bovenal bewust te maken van hun eigen mogelijkheden. Niet met een wijzend vingertje maar door te luisteren en door naast de patiënt te gaan staan.