Voermans, R.P (Dr.)
Maag-, darm- en leverarts
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 1125

Mijn opleiding tot arts volgde ik in Groningen, waarna ik mijn promotieonderzoek en vervolgopleiding tot MDL-arts heb verricht in Amsterdam. Na mijn opleiding heb ik mij verder bekwaamd in de geavanceerde endoscopie in Sydney. Sinds 2017 ben ik verbonden aan het Amsterdam UMC als MDL-arts met speciale focus op ziekten van de alvleesklier en galwegen en aanverwante endoscopische behandelingen. Ik probeer mijn patiënten zo goed mogelijk te begeleiden, informeren, en behandelen met de nieuwste en best beschikbare opties. Dit in een goed samenwerkend team bestaande uit onder andere gespecialiseerde HPB chirurgen, (interventie) radiologen en gespecialiseerde oncologen. Als onderzoeker begeleid en participeer ik in verschillende onderzoeken aangaande ziekten van de alvleesklier en galwegen, en endoscopische behandelingen.

Specialist sinds 2016 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2017

Aandachtsgebieden

 • Ziekten van alvleesklier en galwegen
 • Geavanceerde endoscopie

Opleiding

 • Amsterdam UMC, locatie AMC
 • OLVG Amsterdamte
 • Slotervaart ziekenhuis, Amsterdam
 • Westmead Hospital, Sydney, Australië

Wetenschap - onderwijs

Mijn onderzoek richt zich met name op ziekten van de galwegen en alvleesklier en endoscopische ingrepen. Dit betreft onder andere onderzoek naar alvleesklierontsteking, alvleesklierkanker, cysten van de alvleesklier en galwegen, galstenen, (voorlopers van) galwegkanker, en (nieuwe) endoscopische technieken.  Op dit gebied verricht en participeer ik in zowel lokaal, landelijk, als internationaal onderzoek. Het onderzoek is er op gericht om de diagnostiek en behandeling van patiënten die ik in de spreekkamer , verpleegafdeling, of scopiekamer zie verder te verbeteren.

Gepromoveerd op onderwerp

 • Gepromoveerd aan de Universtiet van Amsterdam (UvA) in 2011. Titel dissertatie: Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES)

Doceert in

 • Maag-, Darm-, en Leverziekten

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • Cancer Center Amsterdam
 • Amsterdam Gastroenterology, Endocrinology, and Metabolism

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Ik werk samen in verschillende nationale samenwerkingsverbanden waarin onder andere alle UMC’s van Nederland zijn betrokken

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Ik heb verschillende beurzen verkregen, waaronder een beurs van ZonMw en de Maag, lever, darm stichting (MLDS)

Wetenschappelijke publicaties

 • Acute pancreatitis, Boxhoorn et al. Lancet 2020
 • UPGRADE trial, Boerlage et al; BMC 2017
 • Endosopic papillectomy, Fritzsche et al, Surg Endosc 2020
 • Cholangitis. Haal et al; UEG J 2020
 • TENSION trial. van Brunschot et al; Lancet 2018