Tan-Sindhunata, M.B. (Drs.)
Klinisch geneticus
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 0150

Ik ben sinds 1996 werkzaam als staflid van de afdeling klinische genetica, met als voornaamste aandachtsgebied de prenatale genetica. Dit betreft een groot deel patiëntenzorg en een deel onderzoek. In samenwerking met de afdeling verloskunde doe ik onderzoek naar de genetische oorzaken van foetale akinesie (FADS). Ik ben lid van de landelijke Werkgroep Prenatale Diagnostiek en Therapie (WPDT) en van de landelijke Werkgroep Prenatale Genetica. Verder ben ik lid van de landelijke en lokale werkgroep NIPT (non-invasive prenatal testing).

Specialist sinds 1996 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 1996

Aandachtsgebieden

  • Prenatale genetica
  • Chromosomale afwijkingen

Opleiding

  • AMC, Amsterdam
  • UMCG, Groningen