Slotman, B.J. (Prof. Dr.)
Radiotherapie
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 1571

Ik ben een internationaal erkend expert op het gebied van de introductie en toepassing van nieuwe bestralingstechnieken, bijvoorbeeld radiochirurgie, 4D-radiotherapie, stereotactische en beeldgestuurde radiotherapie. Daarnaast ben ik bekend vanwege mijn werk op het gebied van bestraling bij extensive-stage kleincellig longcarcinoom.

Specialist sinds 1994 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 1986

Aandachtsgebieden

  • Stereotactische en beeldgestuurde radiotherapie
  • Extensive stage small cell lung cancer (ES-SCLC)

Opleiding

  • VUmc, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Ik heb zowel mijn artsendiploma als mijn doctorstitel cum laude verworven in respectievelijk 1985 en 1990. Beide bij de VU in Amsterdam, waar ik mij ook specialiseerde in radiotherapie. Sinds 1994 ben ik radiotherapeut-oncoloog. In 1998 werd ik hoogleraar radiotherapie en hoofd van de afdeling radiotherapie. Tegenwoordig ben ik daarnaast voorzitter van een van de zes divisies van VUmc. Ik ben daarnaast lid of voorzitter van diverse nationale en internationale organisaties. Ik heb meer dan 250 wetenschappelijke publicaties op mijn naam, exclusief boeken en hoofdstukken in boeken.

Leerstoel

  • Radiotherapie (1998)

Doceert in

  • Radiotherapie

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

  • CCA

Wetenschappelijke publicaties

In de media

Nevenfuncties

  • Associated editor Journal of Radiosurgery and SBRT
  • Editorial board Journal of Radiation Oncology
  • Secretary Executive Committee American Radium Society
  • Board member International Society of Radiosurgery