Rhodius- Meester, H. (Dr.)
Klinisch Geriater; supervisor geheugenpoli, afdeling Interne Geneeskunde, sectie Ouderengeneeskunde, Postdoc onderzoeker; Alzheimer Centrum
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 1120

'In mijn werk bij de ouderengeneeskunde geniet ik het meest van het contact met de patiënt. Wat drijft hem of haar, wat geeft het leven kleur? Juist ook bij mensen met dementie is dit essentieel. Samen kijken naar de kwaliteit van leven en die zoveel mogelijk proberen te borgen, is mijn passie. Hierbij is ook wetenschappelijk onderzoek van groot belang. Samen met het Alzheimercentrum proberen wij dementie te voorkomen.'

Specialist sinds 2014 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2014

Aandachtgebieden

  • Cognitieve stoornissen
  • Wetenschappelijk onderzoek

Opleiding

  • Slotervaart Ziekenhuis, Amsterdam
  • Kennemer Gasthuis, Haarlem
  • Alzheimercentrum, VUmc, Amsterdam
  • Mentrum Ouderen, Arkin, Amsterdam
  • Promotie Alzheimer centrum: Optimizinguse of diagnostics in memory clinics; the next step