Reijke, de, T. (Dr.)
Aandachtsgebieden: Oncologische urologie, wetenschappelijk onderzoek
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 1103

Aandachtsgebieden: Oncologische urologie, wetenschappelijk onderzoek

Specialist sinds 1997 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 1997

Aandachtsgebieden

  • Verwijdingen van de urinewegen en hun behandeling
  • Reconstructieve urologie waaronder urologische complicaties van endometriose
  • Medisch onderwijs

Opleiding

  • VUmc, Amsterdam
  • OLVG, Amsterdam
  • SLAZ, Amsterdam