Post, van der, J. (Prof. Dr.)
Gynaecoloog-perinatoloog, Plaatsvervangend hoofd afdeling, Voorzitter MT & Voorzitter METC-Vumc
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 1191

Ik ben opgeleid tot gynaecoloog-perinatoloog om patienten te kunnen helpen die ingewikkelde problemen ervaren welke met zwangerschap en verloskunde te maken hebben Na meer dan 25 jaar vind ik nog steeds verloskunde het mooiste specialisme: het gaat over gezondheid van moeder en kind en de generaties erna.

Specialist sinds 1998 en werkzaam bij Amsterdam UMC sinds 1985

Aandachtsgebieden

 • Perinatologie
 • Zorgevaluatie
 • Hypertensie

Opleidingen

 • AMC (Amsterdam)
 • MCA (Alkmaar)

Wetenschap - onderwijs

Ik ben PI en doe onderzoek op heel het gebied van zwangerschap en verloskunde. Ik begeleid promovendi en ben hoofd van de opleiding tot gynaecoloog in het AMC en begeleid studenten geneeskunde van de UvA

Leerstoel

 • Hoogleraar verloskunde in het bijzonder hypertensieve zwangerschapsaandoeningen sinds:2006

Gepromoveerd op onderwerp

 • PhD in 1996 Preeclampsia: its relation to vasopressin and its relation to thrombocytes Promotores: PE Treffers en DF Swaab

Doceert in

 • Verloskunde

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • Reproduction and Development

Werkt samen met kennisinstellingen

 • ZonMW
 • Alle nederlandse UMC’s
 • UMC’s in Australie Zweden en Denemarken

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

 • Voorzitter METC VUmc