Painter, R.C. (Dr.)
Gynaecoloog
Contact

Telefoonnummer 020 - 566 3400

Ik ben geboeid door de effecten van ziekten (bv diabetes, kanker, ondervoeding) op allerlei aspecten van de zwangerschap, maar ook op het ongeboren kind later in het leven. Het leukste aan mijn vak, is dat ik mensen leer kennen in deze korte maar intensieve periode van hun leven- en kan ontdekken welke dingen voor hen het verschil maken.

Specialist sinds 2014 en werkzaam bij Amsterdam UMC sinds 2002

Aandachtgebieden

 • Diabetes
 • Obesitas
 • Hyperemesis gravidarum
 • Kanker en zwangerschap

Opleiding

 • AMC, Amsterdam
 • MCA, Alkmaar

Wetenschap - onderwijs

In mijn onderzoek staat de rol voeding in de zwangerschap centraal. Hierbij kijk ik naar allerlei aspecten van diabetes gravidarum (zwangerschapssuikerziekte): wanneer moet je behandelen, hoe moet je behandelen, wat zijn de effecten op het kind? Maar ook naar verschillende aspecten van hyperemesis gravidarum (extreem braken in de zwangerschap): wat is het

Gepromoveerd op onderwerp

 • Gepromoveerd in 2006, op de effecten van ondervoeding van de moeder tijdens de Hongerwinter op de gezondheid van het kind in het latere leven (co promotor Prof TJ Rosenboom, Promotores: Prof PM Bossuyt, Prof OP Bleker)

Doceert in

 • UvA AMC Geneeskunde: OVV 2
 • Amsterdam University College Human Body
 • UvA AMC Klinische Informatiekunde

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • Amsterdam Reproduction and Development

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Cambridge University
 • Erasmus Universiteit
 • Universiteit van Utrecht
 • Bond University, QLD, Australië
 • Monash University, Melbourne, Australië

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Leading the Change ‘TANGO-DM’
 • Amsterdam Reproduction and Development

Wetenschappelijke publicaties

In de media

 • AMC onderzoekt extreme misselijkheid bij zwangerschap, het Parool
 • Medisch mysterie verandert zwangerschap in hel: ‘Zo erg hebben we het nooit gezien’, Algemeen Dagblad

Nevenfuncties

 • Wetenschappelijk adviseur patiëntenvereniging hyperemesis gravidarum (Stichting ZEHG)
 • Voorzitter NVOG SIG Diabetes, Obesitas en Zwangerschap
 • Lid NVOG Wetenschapscommissie Pijler FMG
 • Lid Bestuur SIG Jonge Zwangerschap
 • Lid NVOG Koepel Wetenschap (namens FMG)
 • Lid Gezondheidsraad commissie “Voeding en Zwangerschap”
 • Lid NVVH Richtlijncommissie “Morbide Obesitas”
 • Lid NVOG Richtlijncommissie “Obesitas en Zwangerschap”