Ooijens, J.C.
Doula
Contact

Telefoonnummer 020 - 566 3400

Het woord doula is een Grieks woord en betekent “vrouw dienend”. Een doula is iemand die u emotioneel ondersteund naast uw medische standaard zorg. Ik besteed samen met u en uw partner aandacht aan het verwoorden van uw wensen en behoeften in een bevalplan. Daarnaast, mocht u dit willen als echtpaar kan ik bij uw bevalling aanwezig zijn. We zorgen dan als team dat u een zo goed mogelijk ervaring heeft bij deze zwangerschap en bevalling.

Specialist sinds 2011 en werkzaam bij Amsterdam UMC sinds 2007

Aandachtgebieden

  • Traumatische ervaring
  • Alleenstaande vrouwen
  • Communicatie/Bevalplan
  • Ontspanning

Opleiding

  • NBVD Gecertificeerd doula

Wetenschap - onderwijs

Wetenschappelijke publicaties

  • NTOG_2015_9_Ooijens_456-459_2 “ Hoe ervaren getraumatiseerde zwangeren de aangeboden zorg van een bevallingscoach”
  • Journal of Prenatal Perinatal Psychology of Health, based in Lancaster,CA(USA) https://birthpsychology.com/journal/article/hospital-based-birth-support-women-trauma-pilot-study-clinical-doula-program

In de media

  • Klinische doula project in AMC_TvV sept 2018 “Baringsondersteuning voor vrouwen met Trauma: Pilotstudie van een klinische Doula in Amsterdam”
  • NRC.nl “een vrouw moet zich gehoord voelen” https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/14/een-vrouw-moet-zich-gehoord-voelen-a3976601