Nieuwenhuijzen, J. (Dr.)
Uroloog, Hoofd onderzoeksbureau urologie, Opleider, functionele urologie en robotchirurgie
Contact

Telefoonnummer 020-4441103

Als uroloog heb ik in VUmc twee aandachtsgebieden; robotchirurgie (voor prostaat- en blaaskanker), en functionele/ reconstructieve urologie, in het bijzonder bij dwarslaesie en andere neurologische aandoeningen. Blaasklachten komen daarbij veel voor. Vaker dan gedacht kunnen we hier wat mee, soms is het medisch noodzakelijk hier iets aan te doen. Mijn uitdaging is om samen met een patiënt hier een balans in te vinden, en zo te komen tot oplossingen die leiden tot een zo zelfstandig mogelijk leven met een zo goed mogelijke kwaliteit. Soms is hier een operatie voor nodig, maar vaak ook niet. De ervaring met robotchirurgische operaties voor prostaat- en blaaskanker kunnen we steeds vaker ook inzetten voor deze reconstructieve operaties.

Specialist sinds 2010 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2010

Aandachtsgebieden

  • Functionele Urologie
  • Robotchirurgie

Opleiding

  • VUmc, Amsterdam
  • Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar

Wetenschap - onderwijs

De belangrijkste onderwerpen van wetenschappelijk onderzoek:
- Gebruik van een keuzehulp bij prostaatkanker
- Botox bij overactieve blaas
- Blaaskanker

Gepromoveerd op onderwerp

  • Blaaskanker ('the surgical treatment of bladdercancer") (2010)

Werkt samen met kennisinstellingen

  • Reade (RCA,Revalidatie Centrum Amsterdam)
  • MS kliniek

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

  • Hoofd onderzoeksbureau urologie VUmc