Martens, F. (Prof. Dr. FESC)
Cardioloog
Contact

Vanaf jongs af aan hebben hart & vaten, met name de symboliek achter 'het kloppend hart en haar slangen', mij geïntrigeerd. Vanaf het begin van mijn carrière heb ik het idee dat we beter hart & vaatziekten kunnen voorkomen dan genezen en afgelopen jaren zijn hiervoor vele nieuwe medicamenten ontwikkeld. De implementatie en therapietrouw van de behandelmogelijkheden (inclusief leefstijlverandering) laat echter te wensen over welke ik graag, iom de patiënt zelf, help verbeteren.

Specialist sinds 2009 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc en soms ook op locatie AMC sinds 2023

Aandachtsgebeiden

Preventie van hart- & vaatziekten

Opleidingen
 • St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
 • UMC Utrecht
 • Meander Medisch Centrum Amstersfoort
 • Deventer Ziekenhuis
Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op het verbeteren van de risicoinschatting van hart- & vaatziekten, het verbeteren van de implementatie en therapietrouw van de behandelmogelijkheden (inclusief leefstijlverandering), de ontwikkeling van een (met AI en farmacogenetica) geïndividualiseerde polypill en het ontwikkelen van een soort vaccinatieprogramma tegen hart- & vaatziekten.
Allen in overleg met patient en andere specialismen en intstanties die betrokken zijn bij hart- & vaatziekten.

Leerstoel & promotie
 • Leerstoel Preventieve Cardiologie sinds 6-2023
 • Gepromoveerd op ‘Vaatfunctie’ 2-2-2006
Onderzoeksinstituut
 • Hartcentrum met ACS en CURIUS
Kennisinstellingen

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA waaronder Hartstichting, ZonMW en Health Holland), Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN), het Zorginstituut Nederland (ZIN), vele farmaceutische industrieën, academische cardiovasculaire afdelingen en internationaal met oa de Harvard Medical School (Boston US) en PHRI (Hamilton Canada)

Nevenfunctie
 • Stuurgroep lid namens de cardiologen voor de nationale richtlijnen CVRM en Vaatchirurgie
 • Adviseur CVRM en voorzitter Werkgroep Geneesmiddelen NVVC
 • Voorzitter DCVA Commissie Preventie
 • Wetenschappelijk verbonden aan het HartVaatCentrumSalland
 • Past President WCN