Maarle, van, M.C. (Dr.)
klinisch geneticus
Contact

Ik ben met name werkzaam op het gebied van de genetica rondom de zwangerschap (prenatale diagnostiek, NIPT, diagnostiek bij foetale sterfte en miskramen). Samen met mijn collega’s richtte ik in 2012 een polikliniek op in Volendam voor dragerschapsonderzoek naar genetische aandoeningen die daar vaker voorkomen. Ik ben voorzitter van de werkgroep Ethiek en Recht van de landelijke beroepsvereniging (VKGN) en lid van de werkgroep Prenatale Genetica van de VKGN. Daarnaast ben ik lid van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) en de Commissie Toetsing Biobanken (CTB) van het Amsterdam UMC.

Contactgegevens Klinische genetica

Werkzaam bij Amsterdam UMC sinds 2002.

Bestuurs- en nevenfuncties

  • Voorzitter werkgroep Ethiek en Recht VKGN
  • Werkgroep Prenatale Genetica VKGN
  • Lid van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC)
  • Lid van de Commissie Toetsing Biobanken (CTB)

Aandachtsgebieden

  • Reproductieve genetica
  • Prenatale diagnostiek en screening
  • Diagnostiek bij foetale sterfte
  • Ethiek

Opleiding

  • Geneeskunde Universiteit van Amsterdam (1990-1997)

Gepromoveerd op onderwerp:

Promotie: mei 2003, onderzoek naar de consequenties van screening in families met een erfelijk te hoog cholesterolgehalte (Familiaire Hypercholesterolemie, FH).

Titel proefschrift: “Familial hypercholesterolemia screening in the Netherlands; psychological and social consequences”.