Jonkers, R.E. (Dr.)
Longarts, hoofd polikliniek longziekten
Contact

Telefoonnummer 020 - 566 4356

Longziekten kunnen een belangrijke negatief effect hebben op de levenskwaliteit. Als longarts probeer ik die negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken. Dat doe ik door in samenspraak met de patiënt op zoek te gaan naar de beste behandeling. Een uitdagend en waardevol moment daarin is het bezoek aan de polikliniek, als in een beperkt tijdsbestek de uitslagen van onderzoeken en de gevolgen daarvan besproken worden.

Specialist sinds 1996 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie AMC sinds 1992

Aandachtsgebieden

 • Interstitiële longziekten, in het bijzonder sarcoïdose.
 • Infectieziekten

Opleiding

 • Zeewegziekenhuis, IJmuiden.
 • AMC, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

De diagnostiek van interstitiële longziekten door nieuwe beeldvorming of weefselbiopten.

Fenotypering en genetisch onderzoek van sarcoïdose.

Gepromoveerd op onderwerp

 • Onderwerp: De werking van geneesmiddelen die aangrijpen op β-receptoren. Titel proefschrift: “PK-PD relationships of β-adrenoceptor mediated drug effect in man”. (1990).

Doceert in

 • Onderwijs aan assistenten en co-assistenten.

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Op het gebied van sarcoïdose met de Universiteit in Freiburg, Duitsland, prof. Dr. Muller Quernheim.
 • Op het gebied van immunologie van de long met Sanquin, Amsterdam, prof. Dr. R.A. van Lier.

Wetenschappelijke publicaties

 • Schupp JC, et al., . Phenotypes of organ involvement in sarcoidosis. Eur Respir J. 2018 Jan 25;51(1)
 • Wijmans L, de Bruin DM, Bonta PI, Jonkers RE, Poletti V, Annema JT. Optical Coherence Tomography: A Valuable Novel Tool for Assessing the Alveolar Compartment in Interstitial Lung Disease? Am J Respir Crit Care Med. 2018 May 1;197(9):1231-1232.
 • Hombrink P, Helbig C, Backer RA, Piet B, Oja AE, Stark R, Brasser G, Jongejan A, Jonkers RE, Nota B, Basak O, Clevers HC, Moerland PD, Amsen D, van Lier RA. Programs for the persistence, vigilance and control of human CD8(+) lung-resident memory T cells. Nat Immunol. 2016 Dec;17(12):1467-1478.
 • Dragonieri S, Brinkman P, Mouw E, Zwinderman AH, Carratú P, Resta O, Sterk PJ, Jonkers RE. An electronic nose discriminates exhaled breath of patients with untreated pulmonary sarcoidosis from controls. Respir Med. 2013 ;107:1073-8.
 • Piet B, de Bree GJ, Smids-Dierdorp BS, van der Loos CM, Remmerswaal EB, von der Thüsen JH, van Haarst JM, Eerenberg JP, ten Brinke A, van der Bij W, Timens W, van Lier RA, Jonkers RE. CD8 Tcells with an intraepithelial phenotype upregulate cytotoxic function upon influenza infection in human lung. J Clin Invest. 2011;121:2254-63.

In de media

 • Televisie: Zembla, 12 december 2018.

Nevenfuncties

 • Lid medisch ethische toetsingscommissie (als klinisch farmacoloog).
 • Lid medische adviesraad Sarcoïdose.nl.
 • Lid medische adviesraad Stichting LCH.
 • Lid medische adviesraad Stichting Veteranenziekte.