Jager, R.
medisch maatschappelijk werker
Contact

Telefoonnummer 020 – 566 5281

Ik werk samen met de polikliniek Klinische genetica. Op verwijzing van de arts bied ik gesprekken over de geestelijke, maatschappelijke en praktische gevolgen van het genetisch onderzoek. Onderwerpen die besproken worden zijn bijvoorbeeld: keuze over wel/niet testen, het omgaan met onzekerheid en spanning tijdens het traject, het verwerken van een diagnose, of hoe vertel ik het mijn kinderen en/of familieleden? Ook uitkomsten van prenatale diagnostiek, beslissing over de zwangerschap en keuzes bij kinderwens zijn regelmatig aan de orde. Ik vind het belangrijk dat mensen de keuzes maken die het best bij hen en bij hun situatie passen, en dat ze alles uiteindelijk een plek kunnen geven.

Werkzaam bij Amsterdam UMC sinds 2014, sinds 2020 voor de polikliniek Klinische genetica

Aandachtsgebieden

  • Psychosociale zorg
  • Humane genetica / klinische genetica
  • Besluitvorming

Opleiding

  • HBO Maatschappelijk werk/Social work
  • Systeemgericht werken
  • Rouw en verlies

Werkt samen met:

  • Interne en externe zorgprofessionals
  • Gemeentelijke, regionale en landelijke organisaties op gebied van zorg en welzijn