Huirne, J. (Dr.)
Gynaecoloog
Contact

Telefoonnummer 020 - 566 9111 sein 66731

Er is veel te weinig aandacht voor menstruatieproblemen. Veel vrouwen durven niet naar de huisarts te gaan of denken dat het er allemaal bij hoort. Ik zet mij in om deze problematiek naar de voorgrond te brengen en vrouwen te laten zien dat er vaak echt iets te doen is aan de problemen die ze ervaren. Ik heb een team samengesteld die deze doelstelling samen met mij uitdragen.

Gynaecoloog sinds 2007; gepromoveerd in 2006.

Aandachtsgebieden

  • Benigne gynaecologie
  • Onderzoekmyomen
  • Niches, adenomyose
  • Abdominale cerclage
  • Minimaalinvasieve chirurgie

Titel proefschrift

  • Searching for the optimal GnRH antagonist regimen to compare with GnRH agonists in IVF