Hartong, D. (Dr.)
Oogarts, Oculoplastisch en orbitaspecialist
Contact

Vanwege mijn interesse in chirurgie en multidisciplinaire samenwerking heb ik mij na mijn opleiding tot oogarts verder gespecialiseerd als oculoplastisch/orbita (ooglid/oogkas) specialist. Hiernaast heb ik grote affiniteit met wetenschappelijk onderzoek. Veel voorkomende behandelingen betreffen ooglidtumoren met ooglidreconstructies en overige ooglidafwijkingen die verwezen worden door de perifere oogarts. Verder heb ik een onderzoekslijn opgezet naar de effecten van een chirurgische oogverwijdering, dit met name bij retinoblastoom patiënten. Voor kinderen die geboren worden zonder oog of met een te klein oog (MICroftalmie/Anoftalmie) hebben we een multidiscipliniair MICA spreekuur opgericht waar de nadruk ligt op diagnostiek, behandeling en begeleiding van kind en ouder, maar ook op metingen met registratie voor analyse ter verbetering van de inzichten in deze aandoening.

Specialist sinds 2010 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2011

Aandachtsgebieden

 • Oogleden (tumoren/reconstructies, malposities)
 • Microftalmie en anoftalmie
 • Enucleatie/evisceratie
 • Oogkaspathologie (graves orbitopathie)
 • Traanwegen

Opleiding

 • UMCG, Groningen
 • Harvard Medical School, Boston, VS
 • Oogziekenhuis Rotterdam

Wetenschap - onderwijs

Studie naar effecten van chirurgische oogverwijdering, voornamelijk bij retinoblastoom patiëntjes. Studies naar verbetering van het kunstoog. Studies naar oorzaak, beloop en behandeleffect van anophtalmie/microphthalmie (kinderen die geboren worden zonder oog of met een niet-functionerend veel te klein oog).

Gepromoveerd op onderwerp

 • 'Retinitis Pigmentosa' (genetica, low vision) (2009, cum laude)

Doceert in

 • Oculoplastische chirurgie/traanwegen en orbita (oogkas) pathologie voor algemene oogartsen en oogartsen in opleiding.

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • CCA

Werkt samen met kennisinstellingen

 • AMC, Amsterdam
 • Technische Universiteit Delft
 • Kunstogen Frédérique Bak, Den Haag

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Retina Nederland Stimuleringsprijs (2009)
 • Dondersprijs(2012)
 • Beurs tbv promovendus (2012) - ODAS stichting

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

 • Secretaris van de Dutch Orbital Society (DOS)

Opmerkingen/toevoegingen

 • Huidige studie-onderwerpen zijn momenteel in lopende fase, en derhalve nog niet toegevoegd aan publicatielijst.