Dreissen, Y.E.M. (Dr.)
Arts in opleiding tot neurochirurg
Contact

Yasmine Dreissen studeerde geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam. Ze is in opleiding tot neurochirurg sinds 1 januari 2019. Voorafgaand hieraan heeft ze gedurende 3 jaar de opleiding tot neuroloog gevolgd. Hiernaast heeft zij in februari 2022 succesvol haar promotie-traject afgerond (Titel proefschrift: ‘Functional movement disorders: new perspectives on neurophysiological markers and treatment’).

Contactgegevens afdeling neurochirurgie

In opleiding bij Amsterdam UMC sinds 2019

Gepromoveerd op 11-2-2019

    Wetenschappelijke publicaties en prijzen

    LIdmaatschappen

    • NvNA
    • EANS