Dr. J.M.R. Willemsen
Algemeen nefroloog
Contact

Telefoonnummer 020-566 5990

Ik werk sinds 2005 met veel plezier als nefroloog bij Dianet, in het AMC. Daarbij zet ik mij in voor de behandeling van patiënten met een nierziekte, en begeleid ik patiënten op de hemodialyse afdeling, in zowel de acute als chronische setting. Op de poli nierziekten begeleid ik tevens patiënten na een niertransplantatie. Belangrijk aandachtspunt in mijn werk op de dialyse afdeling is het vinden van goede zorg op maat voor iedere patiënt. Met mijn inzet hoop ik een bijdrage te leveren aan verbetering in de zorg en behoud van goede kwaliteit van leven voor de patiënt.

Specialist sinds 2005 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie AMC sinds 2005

Aandachtsgebieden

  • Dialyse
  • Behandeling nierziekten
  • Begeleiding van zwangeren met nierfunctiestoornis

Opleiding

  • Opleiding in UMCU/Meander MC