Chan, C.
Medisch maatschappelijk werker
Contact

Sinds 2008 ben ik werkzaam in het zorgteam voor kinderen met cystische fibrose. Als maatschappelijk werkster zie ik hoeveel het op ouders en de leefomgeving kan hebben om dagelijks de zorg(en) voor een kind met cystische fibrose te dragen. Elke ouder beleeft dit op zijn / haar eigen manier. Het geeft me veel voldoening om in samenwerking met de collega’s van het zorgteam aansluiting te vinden bij de behoefte van ouders, passende ondersteuning en begeleiding te bieden of soms alleen een luisterend oor, zodat ouders op eigen kracht verder gaan.