Chamuleau, S.A.J (Prof. Dr.)
Cardioloog - Afdelingshoofd Cardiologie, Vice-voorzitter divisie 3 - Hartcentrum
Contact

Ik ben met veel plezier algemeen cardioloog sinds 2008, met specifieke aandacht voor kleplijden (mitralisklep, endocarditis, reumatisch kleplijden en carcinoid hartziekte), hartfalen en beeldvorming van het hart. Naast uiteraard het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg in ons multi-disciplinaire team hecht ik waarde aan oprechte aandacht en empathie. Mijn onderzoek richt zich op de genoemde ziektebeelden en technieken. Het is ieder dag weer leuk en uitdagend om op deze wijze bijdrage te leveren aan innovatie en vooruitgang in de Cardiologie.

Werkzaam bij Amsterdam UMC sinds 2019, specialist sinds 2008

Aandachtsgebieden

 • Hartkleplijden

 • Beeldvorming

Opleiding

 • Studie en Promotie onderzoek – UvA/AMC Amsterdam

 • Interne Geneeskunde vooropleiding – Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam

 • Cardiologie opleiding – AMC Amsterdam

 • Postdoc – Cardiovascular Research Institute Louisville, Kentucky, USA

Wetenschappelijk onderzoek

Sinds 2008 heb ik me bezig gehouden met translationeel en klinisch onderzoek in de regeneratieve geneeskunde voor hartfalen in het UMCU (zie ook: CHAMULEAU EN SLUIJTER REGENERATIVE MEDICINE Cardio Vasculair Tissue Regeneration (youtube.com)). Vanuit mijn promotie tijd heb ik specifieke interesse in de intracoronaire fysiologie. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de pathofysiologie en het klinische beloop van kleplijden, en innovatieve beeldvormende technieken (bv. 3d echo, interventie MRI). Tenslotte werk ik samen met collega’s uit LMIC (oa Tanzania) met als doel om de hartzorg naar een hoger niveau te brengen met de lokale partners. De kansen van digitale en e-health oplossingen in ons vakgebied heeft mijn actuele aandacht.

Leerstoel

 • 2001: Promotie aan de Uva/AMC: Intracoronary derived physiological parameters for clinical decision-making in patients with multi-vessel coronary artery disease ISBN 978-90-5170-571-3.

 • 2016: Benoemd als hoogleraar Algemene Cardiologie in het UMCU aan de Universiteit van Utrecht

 • 2020: Benoemd als hoogleraar Cardiologie in het Amsterdam UMC aan de Universiteit van Amsterdam

Onderzoeksinstituut Amsterdam UMC

 • Amsterdam Cardiovascular Sciences

Kennisinstellingen

 • Hartstichting

 • NVVC

 • DCVA

 • NLHI

Wetenschappelijke publicaties

Bekijk alle publicatie van Chamuleau, S.A.J (Prof. Dr.) op PubMed

Nevenfuncties