Bultink, I.E.M. (Dr)
Reumatoloog
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 1122

Dr. Irene Bultink is sinds 2002 werkzaam als reumatoloog in VUmc. Zij is gespecialiseerd in patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van systeemziekten (m.n. Systemische Lupus Erythematosus; SLE) en zwangerschap bij reumatische ziekten. Zij hecht veel waarde aan patiënten participatie bij wetenschappelijk onderzoek. Zij is medisch adviseur van de NVLE en Reuma Patiëntenvereniging Amstelland en omstreken.

Aandachtsgebieden

 • Systemische lupus erythematosus (SLE)
 • Zwangerschap bij reumatische ziekten
 • Lichaamsbeweging/sport bij reumatische ziekten
 • Patiënten participatie in onderzoek

Afdeling(en) (VUmc)

 • Reumatologie

Specialist sinds

 • 2002

Werkzaam bij VUmc sinds

 • 2002

Opleiding

 • VUmc
 • Slotervaartziekenhuis
 • Reade (vroeger: Jan van Breemen Instituut)

Contactadres

Gepromoveerd op onderwerp

 • 'Complications of Systemic Lupus Erythematosus' (2008)

Doceert in

 • Reumatologie aan faculteit geneeskunde
 • Reumatologie aan specialistenopleiding ouderengeneeskunde

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • AII
 • MOVE

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Reade, UMCU, UMCG, UMC Radboud, LUMC, MUMC, Erasmus MC
 • Sanquin Research, Amsterdam
 • FOREUM
 • ReumaNederland
 • NVLE
 • CAPHRI, Maastricht
 • Clinical Practice Research Datalink (CPRD), London, United Kingdom

Wetenschap - onderwijs

Aandachtsgebieden (klinisch-epidemiologisch en translationeel) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van:
-       Systemische Lupus Erythematosus
-       Zwangerschap bij reumatische aandoeningen en systeemziekten
-       Lichaamsbeweging/sport bij reumatische ziekten

Relevante beurzen/subsidies/prijzen (afgelopen 5 jaar)

2021: Amsterdam Reproduction & Development Open Research Grant for project “Designing an in vitro model to study maternal-fetal tolerance in SLE patients” (co-applicant).
2020: Grant from Amsterdam Rheumatology and immunology Center (ARC) for project  "Specialized ARC-broad combination outpatient clinic for counseling and management of pregnancy in patients with inflammatory rheumatic disorders and systemic autoimmune diseases”(main applicant).
2019: Grant from the NVLE Foundation for project "Research into risk factors for (premalignant stadia of) cervical cancer in SLE” (main applicant).
2019: Grant from Research Institute Amsterdam Public Health for project "Work participation in SLE patients; a scoping review" (co-applicant).
2018: Grant from the NVLE Foundation (NVLE: Dutch patient organisation for SLE and systemic sclerosis) for project "Work participation of patients with SLE: a longitudinal study in the SLE-cohort Amsterdam" (main applicant).
2016: Pfizer Healthcare Innovation Grant for project “Start to run with rheumatism”(co-applicant).
2015: Grant from the NVLE Foundation for project “Study on course and outcome of pregnancy in SLE” (co-applicant).  

Wetenschappelijke publicaties

1.       Osmani Z, Schrama TJ, Zacouris-Verweij W, Andersen J, Frankel S, Bultink IEM, Cornet A, van Vollenhoven RF. Hydroxychloroquine treatment in European patients with lupus erythematosus: dosing retinopathy screening and adherence. Lupus Sci Med 2021;8:e000478. doi: 10.1136/lupus-2021-000478
2.       Luís MSF, Bultink IEM, da Silva JAP, Voskuyl AE, Inēs LS. Early predictors of renal outcome in patients with proliferative lupus nephritis: a 36-month cohort study. Rheumatology (Oxford) 2021 Feb 9:keab126. doi: 10.1093/rheumatology/keab126
3.       Blomjous BS, de Vries JIP, Zijlstra E, Cramer K, Voskuyl AE, Bultink IEM. Desire to have children and preferences regarding to pre-pregnancy counselling in women with SLE. Rheumatology (Oxford) 2021;60:2706-13. doi:10.1093/rheumatology/keaa684
4.       Bultink IEM, de Vries F, van Vollenhoven RF, Lalmohamed A. Mortality, causes of death, and influence of medication use in patients with systemic lupus erythematosus versus matched controls. Rheumatology (Oxford) 2021;60:207-16. doi:10.1093/rheumatology/keaa267
5.       Blomjous BS, ter Wee MM, Abheiden CNH, Voskuyl AE, de Vries JIP, Bultink IEM. Work participation and sick leave in women with systemic lupus erythematosus and matched controls during and after pregnancy. Clin Exp Rheumatol 2020;38:571-2.

Nevenfuncties

1) Lid Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
2) Lid landelijke multidisciplinaire werkgroep Systeemziekten
3) Lid landelijke multidisciplinaire Systemische Lupus Erythematosus werkgroep
4) Lid werkgroep ARCH Noord-West Nederland
5) Lid landelijke werkgroep voor ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor medicatiegebruik tijdens zwangerschap en lactatie bij reumatische ziekten
6) Lid expert panel voor de ontwikkeling van EULAR aanbevelingen voor een core data set voor zwangerschapsregistraties in de reumatologie
7) Lid internationale OMERACT 2022 SLE werkgroep voor revisie en update van ‘core set domains’ voor gebruik bij gerandomiseerde, gecontrolleerde klinische studies en observationele studies bij SLE
8) Lid EULAR (European League Against Rheumatism)
9) Lid NVR werkgroep Osteoporose
10) Lid Interdisciplinaire Werkgroep Osteoporose
11) Lid American Society for Bone and Mineral research
12) Lid werkgroep PROMs VUmc
13) Lid medische adviesraad NVLE (Nationale Vereniging LE patiënten)
14) Medisch adviseur Reuma Patiënten Vereniging Amstelland en omstreken