Bree, de, G.J. (Dr.)
Contact

Naast mijn werk als internist op de afdeling en in de diensten, lever ik als internist-infectioloog en immunoloog zorg op het grensvlak van de infectieziekten en afweerziekten. De twee belangrijkste motiverende redenen voor dit specialisme zijn ten eerste dat voor een groot deel de vatbaarheid voor infecties en auto-immuunziekten wordt bepaald door ons afweersysteem. Ten tweede zie ik op de polikliniek mensen met een heel verschillende achtergronden en van alle leeftijden.

Specialist sinds 2012 en werkzaam bij Amsterdam UMC sinds 2012

Aandachstgebieden

 • Infectieziekten
 • Klinische-immunologie en specifiek aangeboren en verworven afweerstoornissen
 • Algemene interne geneeskunde

Opleiding

 • Studie geneeskunde in Utrecht
 • Opleiding internist in het AMC

Wetenschap - onderwijs

Ik doe onderzoek naar hoe het afweersysteem omgaat met infecties zoals HIV-1 en SARS-CoV-2. Hierbij onderzoek ik de vatbaarheid van het afweersysteem voor infecties wordt bepaald en hoe daar aanpassingen (behandelingen) voor te ontwikkelen zijn. Voor onderzoek bij HIV-1 gaat dat bijvoorbeeld om onderzoek
naar een behandeling die zou kunnen leiden tot genezing van HIV-1. Daarnaast ben ik projectleider op het HIV-Transmissie Eliminatie Amsterdam project waarbij we een stadsgerichte aanpak voor de HIV-epidemie ontwikkelen en onderzoeken.

Gepromoveerd op onderwerp

 • Gepromoveerd op de afweer gericht tegen luchtwegvirussen in de humane long.

Doceert in

 • Infectieziekten en afweer

Onderzoeksinstituut/instituten

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD)
 • Universiteit van Utrecht
 • Erasmus MC
 • Radboud MC
 • Aidsfonds
 • National Institutes of Health (NIH) – Verenigede Staten

Beurzen/subsidies/prijzen

 • 2019 MAC Aids Foundation Scientific grant on “The last Mile of the Amsterdam HIV epidemic” (E250.000)(PI*))
 • 2019 ZonMw/Aids Foundation Grant on “NL4Cure Bridge Project”. Collaborative grant awarded to Erasmus University, University Medical Center Utrecht (project lead) and AmsterdamUMC/AMC (Co-PI / project lead for AMC in the grant) (E2.1 million)
 • 2020 Aidsfonds grant Scientific grant on HIV cure cohorts (E350.000)(PI*))
 • 2021 Aids Foundation Grant “Building Synergistic Infrastructure for HIV cure” (E1.2 million)(PI*))
 • 2021 Gilead unrestricted research grant on “The Netherlands Cohort Study on Acute HIV infections – the NOVA cohort study” (E290.000)(PI*))
 • 2021 Zonmw Grant ‘Long-COVID and vaccination in RECoVERED’ (E100.000)(PI)

Wetenschappelijke publicaties

 • Perceptions of HIV cure and willingness to participate in HIV cure-related trials among people enrolled in the Netherlands cohort study on acute HIV infection.

  van Paassen P, Dijkstra M, Peay HL, Rokx C, Verbon A, Reiss P, Prins JM, Henderson GE, Rennie S, Nieuwkerk PT, de Bree GJ. J Virus Erad. 2022 Jun 15;8(2):100072. doi: 10.1016

 • Case Report: A Highly Variable Clinical and Immunological Presentation of IKAROS Deficiency in a Single Family.

  Kuijpers TW, Tromp SAM, van Leeuwen EMM, de Bree GJ. Front Immunol. 2022 Apr 11;13:865838. doi: 10.3389/fimmu.2022.865838. eCollection 2022. PMID: 35479066

 • Decreased Time to Viral Suppression After Implementation of Targeted Testing and Immediate Initiation of Treatment of Acute Human Immunodeficiency Virus Infection Among Men Who Have Sex With Men in Amsterdam.

  Dijkstra M, van Rooijen MS, Hillebregt MM, van Sighem A, Smit C, Hogewoning A, Davidovich U, Heijman T, Hoornenborg E, Reiss P, van der Valk M, Prins M, Prins JM, Schim van der Loeff MF, de Bree GJ; HIV Transmission Elimination Amsterdam (H-TEAM) Initiative. Clin Infect Dis. 2021 Jun 1;72(11):1952-1960. doi: 10.1093

 • Cohort profile: the Netherlands Cohort Study on Acute HIV infection (NOVA), a prospective cohort study of people with acute or early HIV infection who immediately initiate HIV treatment.

  Dijkstra M, Prins H, Prins JM, Reiss P, Boucher C, Verbon A, Rokx C, de Bree G. BMJ Open. 2021 doi: 10.1136

 • Potent neutralizing antibodies from COVID-19 patients define multiple targets of vulnerability.

  Brouwer PJM, Caniels TG, van der Straten K, Snitselaar JL, Aldon Y, Bangaru S, Torres JL, Okba NMA, Claireaux M, Kerster G, Bentlage AEH, van Haaren MM, Guerra D, Burger JA, Schermer EE, Verheul KD, van der Velde N, van der Kooi A, van Schooten J, van Breemen MJ, Bijl TPL, Sliepen K, Aartse A, Derking R, Bontjer I, Kootstra NA, Wiersinga WJ, Vidarsson G, Haagmans BL, Ward AB, de Bree GJ, Sanders RW, van Gils MJ. Science. 2020 Aug 7;369(6504):643-650. doi: 10.1126

In de media