Bouma-Houwert, C. (Drs.)
Uroloog & cursuscoördinator masterfase opleiding geneeskunde UvA
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 1103

“Waarom uroloog?” Dat is de vraag die de meeste mensen stellen. Het vak is boeiend, chirurgisch en specialistisch. Binnen de endo-urologie geeft dit voldoening omdat je direct resultaat kan zien na een steen of tumorbehandeling. Daarnaast hecht ik belang aan het patiëntencontact of dit nou kortstondig is of voor de langere termijn. Ik probeer de mens achter de patiënt te zien en voor elke patiënt samen een passend behandelplan te maken.

Specialist sinds 2018 en werkzaam bij Amsterdam UMC sinds 2020

Aandachtsgebieden

  • Urinewegstenen; Behandelingen en voorkomen van recidieven
  • Urinewegtumoren; Behandelingen gericht op behoud van de organen

Opleiding

  • Diakonessenhuis Utrecht
  • Jeroen Bosch ziekenhuis
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht

Wetenschap - onderwijs

  • Onderzoek naar ontstaan van nierstenen, en voorkomen van nieuwe nierstenen
  • Onderzoek naar de endoscopische behandeling van nierstenen en urinewegtumoren; de instrumenten die hiervoor gebruikt worden en de technieken

Cursuscoördinator masterfase opleiding geneeskunde UvA