Boer- Slagt, de, J.
Klinisch verloskundige
Contact

Telefoonnummer 020 - 566 3400

Specialist sinds 2008 en werkzaam bij Amsterdam UMC sinds 2015

BIG-registratienummer

  • 89910593703

Aandachtsgebieden

  • Thuismonitoring van de zwangere

Opleiding

  • Verloskunde Academie Amsterdam