Boer, de, N.Y. (Drs.)
Gezondheidszorgpsycholoog kind en jeugd
Contact

Liefst maak ik kennis met ouders en kind bij de start, na de diagnose. Dan zijn we als persoon en met ons mogelijke aanbod, zichtbaar voor hen en kunnen we snel en laagdrempelig meedenken als dat gewenst is. Leven met CF kent voor ouders/opvoeders, kind/ jongere zelf, en het gezin als geheel, niet gemiddelde uitdagingen … het is altijd weer bijzonder om met kind, ouders en gezin een poosje op te lopen en een steentje bij te dragen. En het is zeer inspirerend om dat in een multidisciplinair team te mogen doen wat zich kenmerkt door een hoge mate van professionaliteit, betrokkenheid en toewijding.