Best, M.
Arts in opleiding tot neurochirurg
Contact

Contactgegevens afdeling neurochirurgie

In opleiding bij Amsterdam UMC sinds 2020

Gepromoveerd op 1 oktober 2020

  • Tumor-educated platelets: From RNA to diagnosis. Promotores: Prof Dr. P. Wesseling, Prof Dr. T. Würdinger. Vrije Universiteit Amsterdam

Media

Wetenschappelijke publicaties en prijzen

Lidmaatschappen

  • NVNA
  • EANO
  • LWNO onderzoeksdagcommissie