Bij de meeste patiënten met blaaskanker is de tumor oppervlakkig en kan alles verwijderd worden met één ingreep. Wel is er vaak nog een aanvullende behandeling nodig in de vorm van blaasspoelingen met een medicijn.Door spoelingen met BCG wordt de kans dat de tumor terugkomt kleiner. Ook zijn er aanwijzingen dat hiermee de agressiviteit van de tumor kan worden geremd. Een blaasspoeling met BCG (kunstmatig verzwakte ziektekiemen Bacillus Calmette-Guérin) zorgt ervoor dat het afweersysteem van de blaas geactiveerd wordt. Zo kan het afweersysteem kwaadaardige cellen in de blaas aanpakken.Als aanvulling op de operatie is met u een nabehandeling afgesproken in de vorm van een serie blaasspoelingen. Deze spoelingen worden gedaan met een vloeistof waarin BCG aanwezig is. In principe krijgt u zes weken lang één keer per week een blaasspoeling. In de regel volgt daarna een aantal zogenaamde onderhoudsbehandelingen; drie weken lang één keer per week, na 3, 6, 12, 18, 24, 30 en 36 maanden. Deze behandelingen verminderen de kans op het ontstaan van nieuwe tumoren ook op langere termijn. De duur van de onderhouds-behandelingen is 1 of 3 jaar, afhankelijk van het individuele risico op terugkeer van de ziekte.

Voorbereiding

 • Wij raden u aan om ongeveer 4 uur vóór de spoeling niet meer te drinken om de spoeling die wordt ingebracht niet te verdunnen.
 • Anderhalf uur ná het inbrengen van de spoeling mag u weer starten met drinken.
 • U mag wel eten en gebruikelijke medicatie met water innemen. Gebruikt u plastabletten (diuretica), en heeft u een afspraak in de ochtend? Dan kunt u deze beter ná het uitplassen van de spoeling innemen.
 • Als u gemerkt heeft dat u enige dagen vóór de spoeling bloed of bloedstolsels in de urine had of andere bijwerkingen/klachten is het belangrijk dit te bespreken.
 • Vóór de spoeling kijkt de verpleegkundige de urine nog na om uit te sluiten of er een infectie is. Als daarvoor aanwijzingen zijn, wordt de spoeling uitgesteld en wordt eerst een urine kweek ingezet.

De spoeling

Vóór het inbrengen van de spoeling wordt de uitwendige opening van de plasbuis schoongemaakt en wordt er een dun slangetje, de katheter, via de plasbuis in de blaas gebracht. De blaas wordt zo eerst geleegd. Vervolgens wordt via deze katheter de BCG-oplossing (ongeveer 50 ml) in de lege blaas gebracht. Hierna wordt de katheter weer verwijderd.

Het is de bedoeling dat u probeert de oplossing minimaal 1 en maximaal 2 uur in de blaas te houden. In principe mag u hierna gewoon naar huis. Overleg dit bij de eerste spoeling met de verpleegkundige.

Ná de spoeling:

 • Tijdens de eerste twee dagen ná de spoeling:
 • Twee uur ná de spoeling plast u zittend uit, dit voorkomt spatten, hierna de handen goed wassen.
 • Spoel het toilet tweemaal door met een dichte deksel (indien beschikbaar) en maak het toilet hierna met een beetje chloor schoon. Reinig het toilet dagelijks.
 • Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur nadat u de spoeling uit heeft geplast extra drinkt om infectie te voorkomen.
 • Gedurende de gehele periode van spoelen tot en met 1 week ná de laatste spoeling: gebruik bij het vrijen een condoom.

Bijwerkingen

 • De vloeistof kan soms irritatie geven aan de blaas, u heeft dan een branderig gevoel en vaker aandrang om te plassen.
 • Soms kan er wat bloed in de urine aanwezig zijn. Meestal duurt dit enkele uren tot twee dagen.
 • Indien u ná de blaasspoeling zware griepachtige klachten krijgt, temperatuur boven 38.5 graden, koude rillingen, hoofdpijn, gewrichtsklachten, hoesten en dergelijke dan dient u contact op te nemen. Zie onder voor telefoonnummers.
 • Heeft u problemen met plassen, bijv. helderrood bloed plassen of een pijnlijk gevoel, dan dient u eerst extra te drinken meestal helpt dit al.

DIRECT CONTACT OPNEMEN BIJ

 • Meer dan 39 graden koorts.
 • Meer dan 2 dagen grieperig gevoel.
 • Meer dan 3 dagen plasklachten.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen, stelt u deze dan gerust aan de uroloog of de verpleegkundige. U kunt ook bellen:

 • Polikliniek Urologie, voor afspraken:
  020 – 444 1103 tussen 08:00 en 16:00 uur.
 • Polikliniek Urologie, voor medische vragen aan verpleegkundige:
  020 – 444 1103 Tussen 08:30 en 09:30 uur en 13:00-14:00 uur.
 • Afdeling Eerste Hulp, voor spoed
  020 – 444 4444 (er wordt contact opgenomen met de uroloog die dienst heeft).

Website: www.allesoverurologie.nl/behandelingen/bcg-blaasspoeling