Deze tekst informeert u over het röntgenonderzoek van de nier en urineleider (via nefrodrain). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde arts (de radioloog), geassisteerd door een laborant.

Röntgenonderzoek van de nier en urineleider (via nefrodrain), wat is dat?

Een röntgenonderzoek van de nier en urineleider (via nefrodrain) is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistof. Sommige delen van het lichaam, zoals de botten, zijn zonder meer zichtbaar op een röntgenfoto. Andere delen zoals de nieren, zijn op een röntgenfoto alleen zichtbaar te maken met een röntgencontrastmiddel.

Hoe is de voorbereiding?

Het onderzoek vereist voor u geen voorbereiding.

Hoe gaat het onderzoek?

Een laborant haalt u uit de wachtkamer en vertelt u wat er gaat gebeuren. U neemt plaats op de röntgentafel. In een eerder stadium is bij u een nefro-drain in de nier geplaatst. De laborant verwijdert het opvangzakje van de drain en sluit een systeem met contrastmiddel aan. De arts laat door middel van het systeem contrastvloeistof in de nier lopen. Dit contrastmiddel vult de nier en wordt afgevoerd via de urineleider naar de blaas. De radioloog maakt foto’s van het traject van de nier tot de blaas. Hierbij moet u soms op uw zij of buik liggen. Ook wordt de tafel waar u op ligt gekanteld om het contrastmiddel gemakkelijker naar de blaas te laten lopen. De arts beoordeelt de ligging van de nefro-drain, het verzamelsysteem van de nier en de doorgankelijkheid van de urineleider (ureter). Na afloop van het onderzoek wordt het opvangzakje weer aangesloten op de drain.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt 15 tot 20 minuten.

Hoe krijgt u de uitslag?

De radioloog beoordeelt de opnames na afloop van het onderzoek en maakt hiervan een verslag. Voor de uitslag kunt u een afspraak maken bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Bent u verhinderd?

Neem wanneer u verhinderd bent (telefonisch) contact op met de afdeling Radiologie. In uw plaats kunnen we dan een andere patiënt onderzoeken.

Belangrijk!

Contrastvloeistof en overgevoeligheid

Het röntgencontrastmiddel kan een enkele maal tot een overgevoeligheidsreactie leiden. Bent u overgevoelig voor contrastvloeistof of jodiumhoudende stoffen, dan moet u dit ruim van te voren melden aan het afsprakenbureau. Er zal dan overlegd worden met de radioloog over de juiste uitvoering van het onderzoek.

Bent u zwanger?

Als u (mogelijk) zwanger bent, meld dit dan ruim van te voren aan het afsprakenbureau. Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. De radioloog zal dan overleggen met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd of het onderzoek door moet gaan; een ander onderzoek verricht moet worden; of dat het onderzoek uitgesteld wordt tot na de zwangerschap.

Hoe komt u op de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde?

U neemt de polikliniekingang en volgt route 76. U meldt zich bij de centrale balie.

Heeft u nog vragen?

Wij hopen dat u voldoende geïnformeerd bent over het onderzoek. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie, telefoon: 020-5663832 of 020-566 5765(tijdens werkdagen tussen 8.30-16.30 uur).

Vergeet niet uw patiëntenpas van Amsterdam UMC mee te nemen naar het onderzoek.