Uw huisarts of specialist heeft u verwezen omdat u mogelijk allergisch bent voor een geneesmiddel. Om daar achter te komen zal op de polikliniek Allergologie een onderzoek plaatsvinden door middel van een provocatietest met geneesmiddelen.

Wat is een provocatietest?

Een provocatietest is een onderzoek waarbij we door middel van het slikken of inspuiten van een geneesmiddel testen of u het middel kunt verdragen. Een provocatietest begint altijd met het toedienen van een heel kleine hoeveelheid geneesmiddel. Als u die kleine hoeveelheid goed verdraagt, krijgt u vervolgens een iets grotere hoeveelheid. Dit gaat zo door tot u één volledige dosering heeft gehad. Als blijkt dat u het middel niet verdraagt wordt de test uiteraard gestopt.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Doordat we na elke toediening minimaal één uur moeten wachten of u klachten krijgt, duurt het onderzoek meestal drie tot vier uur.

Kan ik een allergische reactie krijgen?

Een allergische reactie kan zich uiten in de vorm van galbulten, jeuk of roodheid van de huid, misselijkheid, buikpijn, overgeven of diarree.

Een heftige reactie van het hele lichaam (een zogenoemde anafylactische shock) kan optreden. De kans wordt zo klein mogelijk gemaakt door te beginnen met een heel kleine hoeveelheid geneesmiddel en deze hoeveelheid langzaam op te bouwen.

Wat zijn de voorzorgsmaatregelen?

Deze test wordt gedaan op de polikliniek, onder toezicht van een deskundige allergieassistent(e). Van te voren controleren we of u in goede conditie bent: bloeddruk en de pols worden gemeten en u doet een longfunctietest. Alle medicijnen om een eventuele allergische reactie te behandelen staan op de kamer klaar. Er is altijd een arts aanwezig.

Mag ik tussendoor koffie drinken of even naar buiten gaan?

Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek goed in het zicht van de assistenten blijft. U mag de afdeling niet verlaten. We raden u aan iets te eten en te lezen mee te nemen. Koffie en thee zijn op de polikliniek aanwezig.

Moet ik in het ziekenhuis worden opgenomen voor deze test?

Het kan inderdaad verstandig zijn u voor deze test op te nemen in Amsterdam UMC, bijvoorbeeld als het risico van een heftige reactie groot is of als u gezondheidsproblemen heeft.

Er kan ook een praktische reden voor een opname zijn, namelijk dat de test bij u erg lang duurt of dat u ver uit de buurt van Amsterdam UMC woont.

Moet ik me voorbereiden op de provocatietest?

Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u bepaalde medicijnen niet gebruikt. Hierover krijgt u apart informatie.

Ik ben verhinderd: wat nu?

Als u verhinderd bent, dient u dit zo snel mogelijk door te geven aan de allergieassistente van de polikliniek KNO. Het is belangrijk dat u minstens 24 uur van te voren afzegt, omdat wij de bestelling van de testgeneesmiddelen bij de apotheek dan nog kunnen afzeggen.

De testgeneesmiddelen worden speciaal klaargemaakt en kunnen niet bewaard worden. Als u niet op tijd afzegt, worden ze weggegooid. Dat is niet alleen spijtig van al het werk dat de apotheker er aan heeft, het medicijn kunnen we ook niet voor een andere patiënt gebruiken. Zeker bij dure of zeldzame geneesmiddelen is dat jammer.

Als u afbelt zal de allergieassistent(e) zo snel mogelijk contact met u opnemen voor een nieuwe afspraak voor de provocatietest.

Wie kan ik bellen als ik nog vragen of problemen heb?

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met één van de allergieassistenten van de polikliniek KNO, via telefoonnummer 020-5662888.