Wat doen we

De Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) van Amsterdam UMC is een voorziening voor patiënten met complexe gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door of gevolgen hebben voor het werk. U kunt bij ons terecht voor nadere diagnostiek en behandeling en voor een gericht advies hoe met deze problemen het beste om te gaan.

Werkwijze

Als verzekeringsarts, bedrijfsarts of medisch specialist kunt u uw patiënt verwijzen via onze website www.mensenarbeid.nl.

Standaard wordt er dan met de verwijzer telefonisch of per mail contact gezocht om de exacte vraagstelling door te nemen. De werkgever van betrokkene of diens verzekeraar ontvangt een offerte en na akkoord, wordt een afspraak ingepland met de werknemer. Deze afspraak vindt plaats bij de poli zelf in Amsterdam UMC en/of op de werkplek van de werknemer. In veel gevallen wordt er multidisciplinair gewerkt, wat betekent dat er naast een klinisch arbeidsgeneeskundige ook andere zorgverleners worden ingeschakeld voor nader onderzoek en diagnostiek. Bijvoorbeeld een medisch specialist of een neuropsycholoog. Daarna ontvangt de verwijzer een gericht advies.

Diensten

De PMA biedt onder meer:

  • Diagnostiek van beroepsziekten.
  • Onderzoek en advies over de gevolgen van aandoeningen voor de belastbaarheid.
  • Advies over nader onderzoek of behandeling bij complexe aandoeningen.
  • Advies over werkplekaanpassingen.
  • Arts-deskundige advies bij keuringen bijvoorbeeld veiligheidsgeschiktheid.

Voorbeelden van onze zorg- en dienstverlening


Audiologie

Een wijkagent met gehoor- en tinnitus klachten wordt naar de PMA doorverwezen voor een inschatting van de ernst van de klachten en de vraag of de oorzaak van de klachten in het werk ligt. Er volgt een audiologisch onderzoek en een consult met de klinisch arbeidsgeneeskundige. Op basis daarvan wordt vastgesteld dat er inderdaad sprake is van een beroepsziekte. Er worden adviezen gegeven aan de agent om de klachten zo goed mogelijk te verhelpen en voor aanpassingen op het werk.


Huid

Een monteur ontwikkelt handeczeem na overgang naar nieuwe metaalbewerkingsvloeistof (MBV). Bij contact allergologisch onderzoek bij de PMA te Amsterdam UMC worden meerdere allergieën gevonden. Navraag bij de fabrikant wijst uit dat deze inderdaad in betreffende MBV zitten. De monteur en diens bedrijfsarts ontvangen een advies over aanpassingen op de werkplek.


Neurologie

Een laboratoriummedewerker heeft 2 jaar terug een klein herseninfarct gehad waarvan hij restloos lijkt te zijn genezen. Een jaar later ervaart de medewerker geleidelijk meer moeite om mee te komen met de automatisering. Bij de PMA wordt een NPO verricht en krijgt hij een consult bij de klinisch arbeidsgeneeskundige. Er blijkt inderdaad sprake te zijn van een milde stoornis in het cognitief functioneren maar daarnaast speelt ook angst en zorgen over de toekomst. Er wordt een advies gegeven voor de behandeling van de angstklachten en de noodzakelijke aanpassingen in het werk, waarmee hij tevreden zijn pensioen haalt.


Hart en vaatziekten

Een containerliftchauffeur, met een wisselend dienstrooster en alleen werkzaam op het eigen terrein van de werkgever, heeft acuut hartfalen en wordt opgenomen in het ziekenhuis. Uit nader onderzoek blijkt sprake te zijn van een niet-ischemisch gedilateerde cardiomyopathie. Meneer krijgt een ICD geplaatst ter primaire preventie. De bedrijfsarts wil graag weten of en wanneer meneer weer kan worden ingezet. Door de cardioloog en klinisch arbeidsgeneeskundige wordt bekeken of meneer op een veilige en verantwoorde wijze weer kan werken als chauffeur en welke (tijdelijke) aanpassingen er nodig zijn op de werkplek en het werkrooster.


Longen

Werknemer houdt longklachten na een inhalatie-incident. Uitgebreid longfunctieonderzoek bij de PMA, literatuur- en blootstellingsonderzoek leidt tot de diagnose RADS (Reactive Airways Dysfunction Syndrome) ofwel Irritant Induced Asthma. Werknemer en bedrijfsarts krijgen een gericht advies over aanpassingen op de werkplek om dergelijke incidenten te voorkomen en over welke belemmeringen er nog zijn om te werken.


Houding en bewegingsapparaat

Een garagemedewerker met knieklachten twijfelt over het ondergaan van een knieoperatie. Via de bedrijfsarts wordt een advies gevraagd aan de PMA. In overleg tussen de orthopeed, beweegspecialist en klinisch arbeidsgeneeskundige wordt een advies op maat gegeven inclusief de verwachte hersteltijd en revalidatie voor een optimaal herstel en terugkeer naar het werk.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de Polikliniek Mens en Arbeid. We helpen u graag verder.


Telefoonnummer 020-5663801 (maandag t/m donderdag van 8:30 uur tot 12:30 uur)

Email mensenarbeid@amsterdamumc.nl

Website http://www.mensenarbeid.nl

Bezoekadres

Amsterdam Universitair Medisch Centrum

Polikliniek Mens en Arbeid

Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

Postadres

Amsterdam Universitair Medisch Centrum

Polikliniek Mens en Arbeid

Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

Locatie AMC