Binnenkort wordt u verwacht in het Centrum Ouderengeneeskunde Amsterdam (COGA).

U bent door uw behandelend arts verwezen naar onze polikliniek Interne- Ouderengeneeskunde. Wij onderzoeken of uw gezondheid de behandeluitkomst van een behandeling of operatie zou kunnen beïnvloeden. Verder bespreken wij met u wat uw wensen zijn. Zo kunt u uiteindelijk samen met de verwijzer beslissen welke behandeling voor u het meest geschikt is. Hierbij kan één van onze zorgverleners aanwezig zijn. Als de behandeling een operatie of kuur betreft, bekijken wij hoe u zo goed mogelijk kunt worden voorbereid.

Het bezoek aan onze polikliniek duurt ongeveer 2 uur.

Na 4 maanden nodigen wij u uit voor ons controle-spreekuur. Wij bekijken dan opnieuw wat we kunnen betekenen voor uw gezondheid. Ook bespreken we hoe u terugkijkt op de afgelopen maanden.

Tijdens uw eerste bezoek hebben wij aandacht voor:

 • Uw algemeen functioneren
 • Uw conditie, inclusief de spierkracht en stabiliteit van het lopen
 • Het functioneren van het geheugen
 • Hoe u tegen de behandeling/operatie aankijkt
 • De aanwezigheid van steun door naasten
 • Uw levensdoelen

Naast bovenstaande is er ook aandacht voor verhoogde risico’s rondom een behandeling/ operatie bij ouderen. Enkele voorbeelden van vaak voorkomende risico’s zijn:

 • Acute verwardheid na een behandeling/operatie (delier)
 • Vallen
 • Risico op ondervoeding
 • Kans op afname van lichamelijk functioneren en zelfredzaamheid
 • Ontwikkelen van infecties

Wat kunt u van ons verwachten?

Tijdens het bezoek aan de polikliniek heeft u contact met de arts(-assistent), doktersassistent en verpleegkundig consulent van de Interne-Ouderengeneeskunde. Er wordt met u gesproken over uw lichamelijke en geestelijke conditie en over eventuele klachten. Er wordt lichamelijk onderzoek bij u verricht. Aan de hand van vragenlijsten brengen wij uw gezondheid in kaart. De vragen die we stellen zijn geen toetsvragen; er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden.

Daarna bespreken wij met u welke (aanvullende) maatregelen u zelf, uw naasten en de verwijzende zorgverleners kunnen nemen om het risico op complicaties te verkleinen. Uw verwijzend specialist krijgt een schriftelijk verslag van het onderzoek en de uitgebrachte adviezen. Dit verslag sturen wij ook naar de huisarts. Daarnaast komen de aandachtspunten uit het onderzoek in uw (elektronisch) patiëntendossier. Als u opgenomen wordt in het ziekenhuis, zijn de zorgverleners van de afdeling hierdoor ook op de hoogte. Meestal zijn wij ook tijdens uw ziekenhuisopname bij uw behandeling betrokken.

Eventueel aanvullend onderzoek:

 • Bloedafname
 • Röntgenfoto
 • ECG (hartfilmpje)
 • Urineonderzoek

Verder van belang:

 • Duur van het eerste bezoek: ongeveer 2 uur.
 • Wilt u, indien mogelijk, iemand uit uw naaste familie-of vriendenkring meenemen naar de afspraak? Er komt veel informatie op u af en het is prettig om iemand bij u te hebben die meeluistert.
 • Informatie over parkeren, route en vervoer vindt u in de bijgevoegde folder.

Wat neemt u mee?

 • Graag een medicatielijst.
 • Eventueel (lees)bril, gehoorapparaat, loopstok of rollator.
 • De ingevulde vragenlijst.
 • Geldig legitimatiebewijs en verzekeringspas.

Controle na 4 maanden

Na ongeveer 4 maanden nodigen wij u uit voor een controle. Deze afspraak duurt ongeveer 30 minuten. Wij staan dan stil bij het traject tot dan toe. Aan de hand van vragenlijsten bespreken we hoe u terugkijkt. Deze afspraak kan ook telefonisch plaatsvinden.

Afzeggen afspraak

Wanneer u niet kunt komen, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden aan onze afdeling via telefoonnummer: (020) 444 1122 of via coga@amsterdamumc.nl

Vragen?

Als u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het COGA via telefoonnummer: (020) 444 1122 of via coga@amsterdamumc.nl

Adresgegevens

Centrum voor Ouderengeneeskunde Amsterdam (COGA)

Polikliniek Amsterdam UMC, locatie VUmc

1e etage, receptie M

De Boelenlaan 1117

1081 HV Amsterdam