Deze tekst informeert u over de nierscan: het (lasix) renogram. Waarom dit onderzoek wordt uitgevoerd, hoe het verloopt en wat belangrijk is om te weten.

Waarom een renogram?

Met dit onderzoek kan de doorbloeding en werking van de nieren beoordeeld worden. Ook wordt zichtbaar gemaakt hoe de urine van de nieren naar de blaas stroomt.

Er kan ook een andere nierscan, de nierscan captopril renogram gedaan worden. Hierbij wordt nagegaan of de oorzaak van de hoge bloeddruk ligt bij een doorbloedingsprobleem van de nieren. Zie hiervoor de folder: Nierscan (captopril renogram).

Wat is de voorbereiding op het onderzoek?

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.

Heeft u in de week voorafgaand aan het renogram een röntgencontrastmiddel toegediend gekregen, dan moet u dit melden bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Het renogram kan dan niet gemaakt worden.

Hoe gaat het onderzoek?

Kinderen onder de 12 jaar moeten voor het onderzoek een infuus laten prikken op F8-Zuid (kinderafdeling) voordat ze op de afdeling Nucleaire Geneeskunde komen.

Wanneer u zich meldt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde moet u twee bekers water te drinken. Hierna krijgt u een infuus met een plasmiddel. Dit stimuleert de urineproductie. Het medicijn moet even inwerken. In die tijd moet u weer twee bekers water drinken. U mag tussendoor wel naar het toilet gaan.

Vlak voor het begin van het onderzoek vragen wij u goed uit te plassen.

Als het onderzoek begint gaat u op een bed liggen. U krijgt dan een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof door uw infuus toegediend. Direct hierna starten wij met het maken van een serie foto’s. U moet al die tijd stil blijven liggen. Als het nodig is tijdens het onderzoek of als de reden van het onderzoek het aangeeft, krijgt u nog een keer een plasmiddel toegediend.

Houdt u er rekening mee dat u na het onderzoek, de rest van de dag wat vaker naar het toilet zal moeten gaan.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt in totaal 1,5 uur.

De injectie duurt 5 minuten, hierna volgt een wachttijd van 15 tot 30 minuten. Het maken van de foto’s duurt 45 minuten.

Hoe krijgt u de uitslag van het onderzoek?

Nadat de scan gemaakt is, en voordat u de afdeling kan verlaten, wordt de kwaliteit en volledigheid van het onderzoek beoordeeld door de arts (nucleair geneeskundige). Naar aanleiding van deze beoordeling kunnen aanvullende (extra) opnamen gemaakt worden. Als extra opnamen nodig zijn, neemt dit meer tijd in beslag. Op een later tijdstip wordt het onderzoek nauwkeurig bekeken door een arts (nucleair geneeskundige). Deze maakt een verslag voor uw behandelend arts. Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken.

Wat zijn de bijwerkingen en risico’s?

Voor zover bekend, zijn er geen bijwerkingen en risico’s aan het onderzoek verbonden.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

Wanneer u zwanger bent of denkt dit te zijn, moet u dit melden voor het onderzoek begint. Als het voor u niet strikt noodzakelijk is, stellen wij het ongeboren kind niet bloot aan straling. Ook als u borstvoeding geeft, moet u dit bespreken met de nucleair geneeskundige.

Hoe komt u op de afdeling Nucleaire Geneeskunde?

Om de afdeling te bereiken neemt u de hoofdingang van het AMC. Binnengekomen loopt u rechtdoor naar het centrale plein (F/G plein of Verheyplein) en steekt dit over. Links achterin neemt u de lift naar de tweede verdieping van bouwdeel F. Wanneer u de lift uitkomt, vindt u de afdeling aan de rechterkant. U kunt zich melden bij de balie (F2-Noord).

Wat moet u meenemen?

Als u van uw arts een aanvraagformulier gekregen heeft, moet u dit meenemen. Verder moet u een geldig identiteitsbewijs, uw ziekenhuispas en uw verzekeringspapieren meenemen.

Heeft u een katheter of gebruikt u incontinentiemateriaal? Voor de beoordeling van het onderzoek is het belangrijk dat u dit kunt wisselen. Neem daarom reserve materiaal mee.

Waarom moet u op tijd komen?

De radioactieve vloeistof, die nodig is voor het onderzoek, wordt speciaal voor u klaargemaakt. Het is daarom belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u niet op de afgesproken tijd aanwezig kunt zijn, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die gerust stellen als u op de afdeling komt, voordat het onderzoek begint.

Heeft u vragen over de voorbereiding van het onderzoek, bijvoorbeeld over het gebruik van medicijnen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur op tel: 020-4444200. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw behandelend arts.