Onderzoeken die we altijd doen

Toonaudiometrie

bij toonaudiometrie laten wij geluiden horen en drukt u op het knopje als u iets hoort. zo meten wij uw hoordrempels
bij toonaudiometrie laten wij geluiden horen en drukt u op het knopje als u iets hoort. zo meten wij uw hoordrempels

Tijdens dit onderzoek krijgt u geluiden te horen. Iedere keer als u een geluid hoort, moet u op een knop drukken. Zo komen we te weten wat u wel en wat u niet meer hoort. De geluiden hebben een verschillende toonhoogte (lage tonen en hoge piepen). Sommige geluiden zijn duidelijk hoorbaar, maar de meeste geluiden zijn erg zacht of zelfs onhoorbaar. Zo meten wij wat de zachtste geluiden zijn die u kunt horen. De grens tussen net wel en net niet meer horen noemen wij uw hoordrempel. Aan de hoordrempel kunnen wij zien of u een gehoorverlies heeft.

Wij meten uw hoordrempel op twee manieren: eerst via een hoofdtelefoon en daarna via een trilblokje die we achter uw oor (beengeleider) plaatsen. Zo testen wij verschillende delen van uw gehoor. Dit helpt om beter te bepalen waar een eventueel gehoorverlies vandaan komt. Alle metingen kunnen in een grafiek worden gezet. Dat noemen we het toonaudiogram.

Spraakaudiometrie

Tijdens spraakaudiometrie zegt u woorden en klanken na. Zo meten wij of er problemen zijn met het verstaan van spraak.

Tijdens dit onderzoek krijgt u korte Nederlandse woorden te horen. U moet nazeggen wat u hoort. Wij maken de woorden steeds zachter, tot u de woorden niet meer kan verstaan. U moet dan raden of alleen nog de klanken noemen die u wel hoort. Met dit onderzoek meten we hoe goed u spraak verstaat. De grafiek waar de metingen in staan, noemen we het spraakaudiogram. Soms willen we ook weten hoe hard we woorden kunnen laten horen voordat ze onaangenaam worden. Dat kan ons helpen bij het begrijpen van uw problemen en instellen van hoortoestellen. Als wij dit onderzoek doen, legt de onderzoeker dat vooraf duidelijk aan u uit.

Onderzoeken die we soms doen (als het nodig is)

Tympanometrie


Bij dit onderzoek krijgt u een dopje in uw oor. We meten bij dit onderzoek of uw trommelvlies voldoende kan bewegen. Dit kan helpen om de oorzaak van een gehoorverlies te vinden. U hoeft niets te doen. Het onderzoek duurt maar een paar seconden per oor. Het is niet pijnlijk, maar u voelt wel een druk op uw oor.

OAE (Oto-Akoestische Emissies) onderzoek


Bij dit onderzoek krijgt u een dopje in uw oor. Het is belangrijk dat u rustig blijft zitten en geen geluid maakt. Verder hoeft u niets te doen. Via het dopje laten wij geluiden horen (piepjes of klikjes). Wij meten of er geluiden terug komen uit uw oor. Die noemen wij oto-akoestische emissies. Dit onderzoek vertelt ons iets over de werking van het slakkenhuis.

BERA (Brainstem Evoked Response Audiometrie) onderzoek

Tijdens het BERA onderzoek ligt u in een comfortabele stoel met plakkers op uw hoofd.
Tijdens het BERA onderzoek ligt u in een comfortabele stoel met plakkers op uw hoofd.

Tijdens dit onderzoek plakken wij vier elektrodes op uw hoofd. Het onderzoek lijkt op een EEG of hartfilmpje, maar dan gericht op uw gehoor. Het doel van het onderzoek is om meer te weten te komen hoe geluiden worden opgevangen en doorgegeven naar de hersenen. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek ontspannen zit of ligt. U hoeft niets te doen en mag zelfs slapen. Wij laten u geluiden horen en meten via de elektroden of uw gehoorzenuw en hersenstam reageren op geluid. Het onderzoek doet geen pijn en duurt ongeveer een uur.

Spraakverstaan in achtergrondlawaai

Tijdens dit onderzoek krijgt u Nederlandse cijfers, woorden, of zinnen te horen terwijl er ook bijgeluiden zijn (meestal geruis). U moet steeds nazeggen wat u hoort. Met deze test meten wij hoe goed u spraak van de bijgeluiden kunt scheiden.

Tinnitusanalyse

Als u last heeft van tinnitus (oorsuizen), voeren wij soms een tinnitusanalyse uit. Tijdens dit onderzoek krijgt u geluiden te horen. Wij vragen u om de geluiden te vergelijken met uw tinnitus. Zo krijgen wij meer informatie over de tinnitus geluiden die u ervaart. Dit kan ondersteunen bij het instellen van hoortoestellen of verdere begeleiding bij uw hoorproblemen.