Wat is het doel van het ARBO spreekuur?

Tijdens het bezoek op het ARBO spreekuur bepalen wij met verschillende testen of u voldoende kunt horen en verstaan om uw functie goed te kunnen uitvoeren. Op die manier brengen wij in kaart of u uw werk veilig kunt uitvoeren zonder uzelf te overvragen. Wij geven u adviezen om met uw gehoorverlies zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Dit noemen wij een revalidatieplan. Onze adviezen worden met u en uw bedrijfsarts gedeeld in een brief.

Wat gebeurt er tijdens het ARBO spreekuur?

Voor het bezoek op het ARBO spreekuur vragen wij u om een vragenlijst in te vullen zodat wij een beeld krijgen van uw werkzaamheden en de eventuele problemen.

Tijdens uw bezoek aan het ARBO spreekuur voeren wij een aantal onderzoeken uit:

  • Een standaard gehooronderzoek (toonaudiometrie en spraakaudiometrie)
  • Onderzoek naar het verstaan van spraak in achtergrondlawaai
  • Eventuele aanvullende onderzoeken zoals een test voor richtinghoren of het horen van waarschuwingssignalen. Voorbeeld: wij gebruiken een speciale cabine simulatietest voor treinmachinisten om te bepalen of waarschuwingssignalen in de treincabine voldoende gehoord worden.

Naast de onderzoeken bespreken wij met u de werksituatie, de taken die u heeft op uw werk en de eventuele problemen die u ervaart als gevolg van uw gehoorverlies.

Als u hoortoestellen heeft kunnen wij die controleren en zo nodig anders instellen of hier advies over geven. Ook kunnen wij u een advies geven over de mogelijkheden van hoortoestellen en aanvullende apparatuur die het horen en verstaan op het werk makkelijker kan maken.

Meestal geven de onderzoeken en het gesprek voldoende informatie om een advies uit te brengen voor u en uw bedrijfsarts inclusief een eventueel revalidatieplan. Soms volgt er nog een gesprek met de arbeidsdeskundige van de poli Mens en Arbeid of onze maatschappelijk werkster. Als het nodig is brengt de arbeidsdeskundige een bezoek aan uw werkplek.

Verwijzing en kosten

Om door ons op het ARBO spreekuur gezien te worden, moet uw bedrijfsarts u aanmelden op de website Gehoor en Arbeid. Als het om een (verplichte) keuring gaat om te bepalen of u uw beroep veilig kunt uitvoeren, worden standaard alle kosten door uw werkgever betaald. In alle andere gevallen betaalt de werkgever het eerste bezoek inclusief een eventueel revalidatieplan. Als wij het revalidatieplan vervolgens ook uitvoeren, valt de zorg onder de reguliere zorg van ons audiologisch centrum. Die zorg wordt dan gedeclareerd via uw zorgverzekering. Dit kan kosten voor u opleveren, bijvoorbeeld vanwege uw eigen risico of een eigen bijdrage aan hoorhulpmiddelen. Soms vergoedt een werkgever een deel van deze kosten, maar dit moet u dan zelf regelen via uw leidinggevende.

Meer informatie?

Meer informatie over ons ARBO spreekuur en hoe uw bedrijfsarts u kan verwijzen staat op de website Gehoor en Arbeid.