In deze folder leest u meer over echo die tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap op het IVF-centrum wordt gedaan.De echo wordt uitgevoerd op de manier zoals u het kent, namelijk via de vagina ('schede'). Ook tijdens de zwangerschap is deze methode van echo's maken ongevaarlijk, zowel voor u als voor het embryo dat zich in uw lichaam ontwikkelt. Er worden geen video-opnames gemaakt, wel krijgt u in het algemeen een foto.

Tijdens deze echo wordt er vooral op gelet of de zwangerschap zich op de goede plaats (in de baarmoeder) heeft ingenesteld. Ook bekijken we of er meerdere embryo's zijn en of er al embryonale hartactiviteit (hartactie) aanwezig is.

Er is ook na een IVF- of ICSI-behandeling een kleine kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Hartactiviteit bij het embryo hoort rond de 30e dag na de eisprong (follikelpunctie of inseminatie) aanwezig te zijn bij een zich goed ontwikkelende zwangerschap. Als er (nog) geen hartactiviteit is, wordt de echoscopie na een week herhaald. Het embryo wordt opgemeten (kruin-stuitlengte) en de hartfrequentie (aantal slagen per minuut) wordt geteld. Deze twee metingen zeggen iets over hoe de zwangerschap zich ontwikkelt. Als alles er goed uitziet, krijgt u een nieuwe afspraak bij een zwangerschapsduur van 10 tot 11 weken op de polikliniek verloskunde.

Prenatale diagnostiek

Sinds 2014 kan iedereen gebruikmaken van prenatale diagnostiek. Dat wil zeggen:onderzoek om te weten te komen of uw kind een aangeboren afwijking heeft (syndroom van Down, Edwards of Patau). Prenatale diagnostiek kan gaan via een bloedafname (NIPT) of via een combinatie van een echo én bloedafname (Triple test). U krijgt hierover op de polikliniek verloskunde

Begeleiding buiten het ziekenhuis

U bent bij ons onder controle tot aan de echo’s in het ziekenhuis. Daarna zult u zich over het algemeen kunnen aanmelden bij een verloskundige bij u in de buurt. De brief die u nodig heeft voor de intake aldaar krijgt u bij u laatste echo.

Ga door met het slikken van foliumzuur tot ongeveer 10 weken na de eisprong, follikelpunctie of inseminatie. We adviseren u gedurende de hele zwangerschap en eventuele borstvoedingsperiode vitamine D (10 microgram per dag) te gebruiken. U krijgt van ons een brief mee met een vragenlijst. Deze vragenlijst ontvangen we graag ingevuld terug van u na de bevalling. U kunt hiervoor de bijgesloten antwoordenvelop

gebruiken. Zo worden wij op de hoogte gebracht over het uiteindelijke resultaat van onze

behandeling.

Afkortingen

NIPT : Niet-invasieve prenatale test (bloedafname). Dit is een prenatale test, waarbij alleen bloed van u wordt afgenomen. Hieruit worden de genetische fragmenten van uw kind, die zich in uw bloedbaan bevinden, onderzocht.

Triple test: Dit is een prenatale test waarbij met de meting van de nekplooi in combinatie met twee bloedbepalingen (vrij β hCG en PAPP) een risicoinschatting wordt gemaakt op de kans dat uw kind het syndroom van Down heeft.

Information about prenatal testing

For translations of information about prenatal testing in English, Deutsch, Français, Español, Polski, Português, Papiamentu,Türkçe, Arabic or Chinese please go to www.rivm.nl/informatie-over-screening-op-down-edwards-en-patausyndroom- Incl. vertalingen

Vragen

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Amsterdam UMC, locatie VUmc Polikliniek Voortplantingsgeneeskunde en IVF-centrum, Gebouw Zuid Amstelveenseweg 601 1081 JC Amsterdam T (020) 444 3269 maandag t/m vrijdag tussen 10.30 en 12.00 uur www.vumc.nl/ivf

In geval van spoed buiten kantooruren

De afdeling Vrouw van het VUmc en het AMC werken steeds meer samen.
In het geval van een spoedsituatie tussen 16.00 en 08.00 uur, kunt u van maandag tot en met zondag bellen naar:
De Spoedeisende Hulp van de afdeling Vrouwenziekten van het AMC
Telefoon: (020) 566 1500