Welkom in het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde (CVV) van het AMC. U bent door uw huisarts of behandeld arts verwezen voor een behandeling met sperma van een eigen donor. Deze folder beschrijft de gang van zaken voor deze behandeling.

Wie verwachten wij bij het eerste bezoek?

Wij vragen u en uw donor nadrukkelijk om, indien van toepassing, met uw partner te komen. U en uw donor melden zich aan als nieuwe patiënt en krijgen (in aanwezigheid van uw eventuele partners) een medische intake. Ouders, familieleden en/of vrienden die eventueel zijn meegekomen, wachten in de wachtkamer. De reden hiervoor is dat u, uw donor (vergezeld van eventuele partners) en de arts vrijuit met elkaar moeten kunnen spreken. Ook willen we hiermee voorkomen dat zaken besproken worden die u achteraf liever privé had gehouden. Om dezelfde reden kunt u ook geen eigen tolk meenemen. Geeft u aan of u bij het eerste consult een tolk nodig heeft. Dan zorgen wij voor een (telefonische of persoonlijke) tolk.

Wie ontmoet u bij het eerste bezoek?

Het AMC heeft als academisch ziekenhuis een opleidingstaak. Daarom krijgt u te maken met artsen en specialisten die nog in opleiding zijn. Deze worden altijd direct begeleid door ervaren artsen en specialisten.

Werkwijze

Tijdens het eerste bezoek wordt u eerst gezien door een arts. Afhankelijk van uw situatie geeft de arts u een behandeladvies. Wat dit advies voor u zal zijn, is afhankelijk van de uitkomsten van de vragenlijsten en de medische intake. In principe zal de arts altijd als eerste zelfinseminatie adviseren met vers sperma. Dit geeft de hoogste slagingskans. Bespreek van te voren met uw donor hoe u de rollen ten opzichte van het kind in de toekomst ziet.

Zelfinseminatie met vers sperma

Risico op SOA’s

Als u het advies krijgt tot zelfinseminatie met vers sperma, bestaat er altijd een risico op overdracht van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). Wij raden u daarom om aan uw donor te vragen zich te laten screenen op HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Lues, Gonorroe en Chlamydia, maar dat laten wij aan u over. Het kan voorkomen dat uw donor onbeschermd seksueel contact heeft gehad. Wij adviseren u dan te stoppen met zelfinseminatie, de donor zich te laten testen en pas door te gaan met zelfinseminatie als alle SOA-testen goed zijn.

Foliumzuur en gezond zwanger worden

Wij adviseren 8 weken voor start zelfinseminatie te beginnen met foliumzuur tabletten. Deze kunt u bij de drogist of apotheek verkrijgen zonder recept. Foliumzuur is een vitamine dat nodig is voor een goede ontwikkeling van hersenen en ruggenmerg van de baby. Een gezonde levensstijl bevordert de zwangerschapskansen. Wij adviseren u dan ook te stoppen met roken, geen (overmatig) alcohol te gebruiken en af te vallen indien er sprake is van overgewicht. Wij adviseren u om de website “zwangerwijzer” te bezoeken voor verdere informatie over gezond zwanger worden.

Uitvoering van de zelfinseminatie

Als u weet dat u een regelmatige cyclus van 28-30 dagen heeft kunt u zonder verdere hulpmiddelen insemineren op dag 10-12-14 na de 1e dag van de menstruatie. U kunt een temperatuurcurve bijhouden. Hiervoor is een aparte folder die u kunt opvragen (patiëntenfolder ‘Basale temperatuurcurve (BTC)’. De donor ejaculeert in een potje (te verkrijgen bij het CVV). Met een spuitje kunt u het ejaculaat opzuigen en zelf zo diep mogelijk in de vagina inbrengen. Indien u na 12 maanden niet zwanger bent komt u in aanmerking voor vruchtbaarheidsonderzoek in de vorm van een spermatest of een eileidertest. Afhankelijk van de uitkomst, krijgt u advies op maat. In een enkel geval is het verrichten van een spermatest of eileidertest eerder geïndiceerd. De arts zal dit met u bespreken.

Invriezen van sperma van eigen donor

Als er logistieke problemen zijn die zelfinseminatie met donorsperma onmogelijk maken, of u wil geen risico op SOA lopen, dan bestaat er een mogelijkheid om het sperma in te laten vriezen. Na vriezen en ontdooien neemt de kwaliteit van sperma af. Als de kwaliteit van het sperma dusdanig afneemt dat er geen kans meer is op zwangerschap, dan adviseren wij u met vers sperma zelfinseminatie te gaan verrichten of voor IVF/ICSI te kiezen. Een alternatief zou zijn een andere donor te zoeken.

Intake procedure bij invriezen sperma

U en uw eigen donor worden ingeschreven en is van beiden een verwijsbrief en ingevulde vragenlijst nodig. Er zijn donoren die moedwillig zo veel mogelijk kinderen op de wereld willen zetten. Eigen donoren nemen wij daarom alleen aan als er een overeenkomst is getekend bij een erkende notaris of advocaat gespecialiseerd in het opstellen van donorovereenkomsten.

Er vindt dan naast de medische intake door de arts, een psychosociale intake plaats bij onze counselor. De donor tekent de overeenkomst “Bewaarovereenkomst met betrekking tot zaadcellen” en doet afstand van het sperma door de overeenkomst “Terbeschikkingstelling mannelijke geslachtscellen” te ondertekenen. Indien u ervoor kiest het sperma in te vriezen kunt u ook aangeven of u de donor wil laten testen op SOA’s: HIV, Hepatitis B en C, Lues en HTLV (bloedbepalingen) en Chlamydia en Gonorroe (urinebepalingen). Het kan zijn dat wij u adviseren meerdere ejaculaten in te vriezen.

Kosten

Aan het vriezen en bewaren van sperma zijn per ejaculaat kosten verbonden die niet vergoed worden door de basisverzekering. Soms moet een donor meerdere keren doneren totdat er voldoende sperma beschikbaar is. De kosten staan in de folder Tarieven en betaling van uw behandeling bij het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. U betaalt een voorschot voorafgaand aan het invriezen; zodra de betaling verwerkt is in het AMC, kan een afspraak voor het invriezen ingepland worden.

Wettelijke registratie zwangerschap, moeder, donor en kind

Indien een zwangerschap is ontstaan, wordt de zwangerschap, de moeder en de donor verplicht geregistreerd de Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting. Aan de donor wordt gevraagd een “donorpaspoort” te maken, waarin de fysieke en sociale kenmerken en identificerende gegevens van de donor komen te staan. Een kind kan dit paspoort vanaf de leeftijd van 12 jaar opvragen. Als een kind op 16-jarige leeftijd in contact wil komen met zijn/haar donorvader kan dit via de Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting (http://donorgegevens.nl). Een donor moet hiertoe bereid zijn.

Inseminatie met ingevroren sperma

Er wordt gestart met intra uteriene inseminaties (IUI) in de natuurlijke cyclus of met Intra-uteriene inseminatie (IUI) met milde stimulatie op indicatie.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het CVV, via “Mijn Dossier”. Indien u geen toegang heeft tot een smartphone of computer, dan kunt u ons bellen tel. 020-5664287 (tijdens werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur en 14.00 en 16.00 uur) Vermeld altijd uw (meisjes)naam, initialen, patiëntnummer en geboortedatum.40