Indien u na uw bezoek aan de polikliniek zorg nodig heeft kan de transferver-pleegkundige dit voor u regelen. De polikliniek waar u onder behandeling bent kan dit aanvragen bij het Transferbureau.

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen?

 • Thuiszorg
 • Thuiszorg is hulp bij uw persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld wassen, aankleden of aan-trekken van steunkousen. Dit kan ook verpleegkundige zorg zijn zoals wondverzorging of hulp bij toedienen van medicijnen. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering.
 • Uitleenartikelen
 • Het kan zijn dat u door ziekte, handicap of leeftijd (tijdelijk) beperkingen ondervindt in uw dagelijkse bezigheden. Om deze beperkingen zoveel mogelijk te verminderen, zijn er verschil-lende hulpmiddelen en verpleegartikelen te verkrijgen. Eenvoudige loophulpmiddelen zoals krukken, looprek of rollator, kunt u zelf aanschaffen of huren bij een thuiszorgwinkel. Bepaalde verpleegartikelen zoals een hoog-laag bed, douchestoel, toiletverhoger of rolstoel kunt u lenen en worden vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. Als u voor langere tijd een rolstoel nodig heeft, kunt u deze zelf aanvragen via het Wmo-loket van de gemeente. Voor zorg vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Kijk hiervoor op: www.hetcak.nl/wet-maatschappelijke-ondersteuning/eigen-bijdrage


Tevens kan de transferverpleegkundige u informeren over de mogelijkheden en bekostiging van zorg na een opname in het ziekenhuis, zoals zorg in uw thuissituatie, een (tijdelijke) opname in verpleeghuis of op een revalidatieafdeling van een verpleeghuis.

Wat kunt u zelf of een mantelzorger regelen?

 • Personenalarmering
 • Om in geval van nood (bijvoorbeeld als u onwel wordt of gevallen bent) direct hulp op te roepen kunt u gebruikmaken van een alarmapparaat, ook wel 'personenalarmering' genoemd. Een alarmapparaat kan ervoor zorgen dat u langer in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. De kosten zijn afhankelijk van de medische noodzaak en uw verzekerings-pakket bij uw zorgverzekering.
 • Maaltijdvoorziening
  Bent u niet meer in staat om uw eigen (warme) maaltijd klaar te maken, dan kunt u gebruikmaken van een maaltijdvoorziening. Bij deze voorziening kunt u ervoor kiezen om warme maaltijden te ontvangen die u meteen kunt eten, of om ingevroren maaltijden te ontvangen die u op een later tijdstip kunt opwarmen. Ook als u een dieet volgt kunt u deze dienst gebruiken. Deze maaltijdvoorzieningen wordt niet vergoed door uw zorgverzekering.
  U kunt ook besluiten kant-en-klaarmaaltijden te kopen in de supermarkt die u thuis kunt opwarmen.
 • Huishoudelijke hulp
 • Huishoudelijke hulp kunt u zelf aanvragen bij de gemeente waar u woont. Indien u
 • hiertoe niet in staat bent, kunnen ook uw partner, kinderen of derden deze hulp voor u
 • aanvragen bij het Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) van uw gemeente.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Een medewerker van de gemeente bepaalt, aan de hand van bepaalde criteria, of u recht heeft op deze hulp.
  Voor zorg vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Kijk hiervoor op: www.hetcak.nl/wet-maatschappelijke-ondersteuning/eigen-bijdrage
 • Zorghotel
  Aan een opname in een zorghotel zijn meestal kosten verbonden die u zelf moet betalen. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte van het verblijf in het zorghotel. De vergoeding varieert per verzekeraar en is afhankelijk van uw polis. U kunt hierover contact opnemen met uw verzekeraar.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze folder of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de transferverpleegkundige via e-mail: transferbureauvumc@amsterdamumc.nl of telefonisch: (020) 44 42216.