Wat is de ziekte van Menière?

De ziekte van Menière komt waarschijnlijk door een overschot aan vloeistof in het evenwichts-orgaan en slakkenhuis wat ook wel ‘hydrops’ wordt genoemd. De oorzaak hiervan is onduidelijk. Na verloop van tijd raken gehoor- en evenwichtsfunctie beschadigd. Op termijn kan deze functie zelfs geheel uitvallen.

Het onderzoek

Aan de hand van het verhaal van uw klachten, een hoortest en een evenwichtsonderzoek wordt de diagnose gesteld. Bij sommige patiënten wordt ook een MRI scan gemaakt. Dit is niet noodzakelijk voor diagnose of behandeling maar kan andere oorzaken van de klachten uitsluiten.

De behandeling

Behandeling van de ziekte van Menière bestaat uit het verminderen van verschijnselen en klachten. Medicatie tegen misselijkheid/braken en duizeligheid geven verlichting maar stoppen de aanval niet.

Als de aanvallen langdurig invaliderend zijn kan er een injectie in het middenoor worden gegeven om de aanvallen (tijdelijk) in ernst en frequentie te verminderen.

Er zijn ook uitgebreide operatieve mogelijkheden die zo nodig met u besproken zullen worden door de arts.

Begeleiding van een therapeut kan helpen bij angst voor een nieuwe aanval en het leren omgaan met verminderde belastbaarheid en behoud van eigen draagkracht.

Prognose

Het beloop van de ziekte is niet te voorspellen. Het gehoor kan zich in het begin na een aanval herstellen. Op den duur hoort u echter blijvend minder. Soms nemen de aanvallen na enkele jaren af in frequentie en intensiteit. Helaas komt het bij een klein deel van de patiënten voor dat ook het andere oor klachten van de ziekte van Menière gaat ontwikkelen.

Als de klachten plotseling anders zijn dan u bent gewend en een ander beloop hebben, neemt u dan contact op met uw huisarts.