U heeft een afspraak voor een wortelblokkade. Deze behandeling vindt plaats op het Dagcentrum van locatie AMC van Amsterdam UMC. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder vindt u meer informatie over de behandeling. Het is goed u te realiseren dat uw situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een wortelblokkade?

Bij een wortelblokkade wordt een zenuw(tak) behandeld met een geneesmiddel. Doel hiervan is de pijn te verminderen, als het ware te ‘blokkeren’. Om te beoordelen of een wortelblokkade een geschikte behandelvorm is, wordt soms eerst een ‘proefblokkade’ gedaan. De pijnspecialist spuit daarbij een verdovingsmiddel in dat kortdurend werkt. Vervolgens wordt gekeken naar wat het effect is van deze verdoving. Daardoor krijgt de pijnspecialist een indruk van de oorzaak van uw pijnklachten en kan hij beoordelen of een blokkade voor u een geschikte behandelvorm is.

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling Pijngeneeskunde als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

  • Gebruik van bloedverdunnende geneesmiddelen. De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van te voren u moet stoppen met de geneesmiddelen.
  • Een (mogelijke) zwangerschap. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.
  • Suikerziekte.
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, geneesmiddel en/of pleister.

Koorts

Als u op de dag van de behandeling koorts heeft, kan de behandeling op dat moment niet doorgaan. Neem in dat geval tussen 8:00 uur en 16:00 uur contact op met het Dagcentrum. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 020-566 4458.

Gang van zaken

Melden

U kunt zich melden bij de receptie van het Dagcentrum (afdeling D-0). Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Onze gastvrouw of gastheer ontvangt u.

In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan een begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte.

Houd rekening met een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer twee uur.

De behandeling

Deze behandeling kan uitgevoerd worden door een anesthesioloog/pijnspecialist of door een anesthesioloog in opleiding tot pijnspecialist, of door een arts in opleiding tot anesthesioloog.

Voor de behandeling gaat u op een smalle tafel liggen. De huid wordt verdoofd op de plaats waar u de wortelblokkade krijgt. Onder röntgendoorlichting plaatst de pijnspecialist een naald. Ter controle van de positie van de naald wordt contrastvloeistof ingespoten. Vervolgens spuit de pijnspecialist een verdovingsmiddel en een ontstekingsremmend middel in bij de zenuwwortel. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten. Na de behandeling gaat u naar de verkoeverkamer van het Dagcentrum.

Complicaties/bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een wortelblokkade optreden:

  • Tijdelijke krachtvermindering of een doof gevoel in een arm of been. Dit is een gevolg van de verdoving. Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt.
  • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit kan pijn veroorzaken.
  • Bij suikerpatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden variëren.
  • Bij de behandeling kan onbedoeld het ruggenmergvlies worden aangeprikt. Deze complicatie kan hoofdpijnklachten geven die meestal vanzelf overgaan.
  • In zeldzame gevallen treedt een infectie op die kan leiden tot een hersenvliesontsteking (meningitis) of een etterophoping in de rug. Deze ophoping wordt mogelijk door middel van een operatie ontlast.
  • Door de corticosteroïden injectie kunnen bij vrouwen opvliegers optreden en kan de menstruatie korte tijd verstoord zijn.

Ontslag

Naar huis

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat iemand anders u naar huis brengt. Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.

Weer thuis

Na een wortelblokkade kunnen de bestaande pijnklachten eerst verergeren. Dit is van tijdelijke aard. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld Paracetamol volgens bijsluiter). Het effect van de wortelblokkade kan meestal pas na zes weken tot drie maanden worden beoordeeld. Hiervoor wordt een controle afspraak met u gemaakt. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder merkt dat uw pijnklachten minder worden.

Let op

De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet betrouwbaar.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Pijngeneeskunde, telefoonnummer 020-5662303.

Voor het afzeggen of verzetten van uw afspraak neemt u contact op met het Dagcentrum, telefoonnummer 020-5664458.

Bronvermelding: deze tekst is tot stand gekomen met behulp van de teksten van het

Diakonessenhuis.